Publications‎ > ‎Software reviews‎ > ‎

Applicaties op bestelling

Platformonafhankelijkheid en uitvoeringssnelheid, het zijn twee begrippen die onlosmakelijk met Java zijn verbonden. De eerste omdat het bijna te mooi klinkt om waar te kunnen zijn, de tweede omdat het soms wel lijkt alsof het er wel nooit meer van zal komen. Hoe het ook zij, met Borland JBuilder 3 ontbreekt het in ieder geval niet aan geschikt ontwikkelgereedschap voor het Java 2 Platform. PCM bekeek de vernieuwingen in de Enterprise editie.

Borland JBuilder 3


Hulp

De Help Viewer is enorm verbeterd. Zo is het nu onder meer mogelijk om de volledige tekst te doorzoeken. Eén van de minpunten aan de vorige versie van JBuilder was de wel zeer beperkte functionaliteit van de Help Viewer. Deze is in JBuilder 3 gelukkig geheel vernieuwd en biedt nu onder meer een Bookmarks optie en de mogelijkheid om het wel heel erg kleine standaard lettertype te wijzigen, een zegening! De belangrijkste toevoeging aan de Help Viewer is echter zonder meer de mogelijkheid om de volledige tekst te kunnen doorzoeken.

Deze vernieuwde Viewer is nu overigens volledig in Java geschreven. Je wordt daarom weliswaar continue herinnerd aan het bekende feit dat Java toepassingen nu eenmaal wat meer geduld van de gebruiker vragen, maar ook dat het wel degelijk mogelijk is om professionele toepassingen in Java te ontwikkelen. Niet onbelangrijk is overigens dat je computer dan wel over een bijzonder snelle processor en waanzinnig veel geheugen dient te beschikken, want zelfs de aanbevolen 128 Mb geheugen blijkt onrealistisch laag ingeschat! Dit is mede te wijten aan het gebruik van ma ar liefst 3 Java Virtual Machines (JVM’s) binnen JBuilder 3.

Ontwikkeling

De structuur van het formulier is duidelijk zichtbaar in de Tree View van de Structure Pane (links). De aanwezige objecten kunnen ingesteld worden met de Property Editor (rechts). JBuilder 2 bespreking in PCM 10/1998 kon je uitgebreid lezen over het innovatieve ontwikkelhart van deze omgeving, de AppBrowser. In JBuilder 3 is het Inprise toch weer gelukt om deze visuele ontwikkelomgeving nog aangenamer te maken. Zo wordt iedere component op een formulier, zoals labels en buttons, in de Visual Designer Tree View nu getoond met het overeenkomende icoon uit het Component Palette. Ook leuk is de ondersteuning voor het verslepen van componenten binnen dit Structure Pane. Je kunt nu dus bijvoorbeeld een Button van het ene paneel naar het andere verplaatsen zonder de bekende knip-en-plak procedure uit te hoeven voeren.

De Property Editor is nu uitgebreid met een Property Exposure Level optie, waarmee je de beschikbare eigenschappen van een object kunt filteren op Regular, Expert en Hidden niveau. Dit kan het inspecteren van objecten met veel instelbare eigenschappen overzichtelijker maken.

Ook de CodeInsight functionaliteit in de Source Editor is verder uitgebreid. Iedere eigenschap en methode wordt nu voorafgegaan door een icoon dat aangeeft welk datatype erbij behoort. Bovendien toont het hulpvenster de elementen van de huidige klasse in vetgedrukte letters. Wanneer je vervolgens een methode uit de lijst selecteert, voegt JBuilder 3 automatisch de omsluitende haken toe, en indien parameters noodzakelijk zijn, worden bovendien de argumentdefinities getoond in een tipvenstertje. Je kunt dus als programmeur nu nóg luier te werk gaan.

Nieuw in het Component Palette is de BeanChooser button, die zich geheel links in het palet bevindt. Deze biedt een elegante oplossing voor een vervelend probleem waar alle 4GL-ontwikkelaars tegen aanlopen: het vervuilde palet. Met de BeanChooser kun je echter een JavaBean selecteren zonder dat deze toegevoegd wordt aan het Component Palette, zodat je nu op een meer vrijblijvende manier nieuwe componenten kunt uitproberen, zonder regelmatig het palet te moeten reorganiseren.

Componenten

Het Events blad van de BeansExpress pagina toont de volledige lijst van gebeurtenissen waarop de component kan reageren. Wanneer je bijvoorbeeld de Focus gebeurtenis aanvinkt, wordt direct het benodigde implementatie-geraamte toegevoegd aan de Structure Pane (links). Deze bestaat in dit geval uit de interface FocusListener en de focusGained en focusLost methoden. Dit is Two-Way-Tools technologie ten voeten uit. JavaBeans zijn voor het Java 2 Platform wat ActiveX controls zijn voor het Windows platform. De ondersteuning binnen JBuilder voor deze geavanceerde componenttechnologie is dan ook nog verder verbeterd. Afgezien van de reeds bekende BeansExpress pagina beschikt JBuilder nu ook over de nieuwe JavaBean Wizard. Hiermee kun je zonder ook maar één regel Java te typen een JavaBean ontwikkelen. De Wizard laat je onder meer kiezen van welke basis klasse de JavaBean afgeleid dient te worden. Door hierna bijvoorbeeld de Events pagina op het BeansExpress blad te selecteren, kun je eenvoudig uit de volledige lijst van mogelijkheden de gebeurtenissen afvangen waarop de component dient te reageren. In de Structure Pane zie je dan zelfs direct de imp lementaties toegevoegd worden. Bovendien wordt de broncode van maar liefst 300 JavaBeans meegeleverd!

Het Events blad van de BeansExpress pagina toont de volledige lijst van gebeurtenissen waarop de component kan reageren. Wanneer je bijvoorbeeld de Focus gebeurtenis aanvinkt, wordt direct het benodigde implementatie-geraamte toegevoegd aan de Structure Pane (links). Deze bestaat in dit geval uit de interface FocusListener en de focusGained en focusLost methoden. Dit is Two-Way-Tools technologie ten voeten uit. Enterprise JavaBeans zijn weer een heel ander verhaal. De specificatie van deze architectuur is vooral ontwikkeld om componenten efficiënt toe te kunnen passen binnen grootschalige, gedistribueerde systemen. Enterprise JavaBeans kunnen enkel binnen de context van een Application Server uitgevoerd worden, wat je tot op zekere hoogte kunt vergelijken met ActiveX controls die zijn ontworpen voor Microsoft’s Transaction Server (MTS).

Met de Enterprise editie van BeansExpress in JBuilder 3 kun je zowel Session- als Entity Enterprise JavaBeans ontwikkelen en het bevat bovendien hulpjes zoals de Interface Generator voor het creëren van Home en Remote interfaces.

Gegevenstoegang

Met JBuilder is het ontwikkelen van standaard client/server database toepassingen in Java werkelijk ontzettend eenvoudig. Met de Data Modeler kun je dankzij de SQL Builder via JDBC op visuele wijze SQL queries definiëren die vervolgens als Java data modules bewaard worden. De Application Generator kan deze bestanden dan weer gebruiken om meerdere typen clienten alsook de bijbehorende server toepassingen te genereren. Met de SQL/JDBC Explorer kun je bovendien de gegevens ten alle tijden bekijken.

De JDataStore is in JBuilder 3 Enterprise volwassen geworden. Deze embedded database heeft zeer lage systeemeisen, zodat het onder meer geschikt is voor handheld computers. JDataStore 3 ondersteunt nu onder meer transacties met crash recovery en concurrency. Zeer belangrijk is ook de nieuwe SQL-92 query engine. Tenslotte is de JDataStore Explorer toegevoegd aan de hulpgereedschappen, zodat je eenvoudig de inhoud van een DataStore kunt inzien. Er is helaas één grote maar: je dient licensies af te nemen wanneer je JDataStore gaat inzetten...

CORBA

Met de Application Generator kun je op basis van een Interface Definition Language (IDL) bestand met één druk op de juiste knop meerlagige gedistribueerde toepassingen laten genereren. De ondersteuning voor het ontwikkelen van gedistribueerde systemen op basis van CORBA in JBuilder 3 Enterprise is wederom uitgebreid. De meegeleverde VisiBroker for Java 3.4 ORB ondersteunt het Java 2 platform. Bovendien ontbreken de VisiBroker Naming and Event Services niet. Met de eerste krijg je de beschikking over een platform-onafhankelijke alias-naar-object implementatie, waardoor het localiseren van Corba objecten vereenvoudigd wordt. De tweede voegt alternatieve communicatie mechanismes toe aan de ORB dankzij ondersteuning voor asynchrone aanroepen, wat onder meer de schaalbaarheid van de toepassing kan verhogen. Wanneer een client nu communiceert met een server kan dit ook geïnterpreteerd worden als een consumer die informatie opvraagt bij een supplier, wat een flexibeler model impliceert.

De JBuilder 3 werkomgeving biedt verder betere ondersteuning voor Interface Definition Language (IDL) bestanden. Niet alleen toont de Source Editor dit bestandstype met syntaxkleuring, m aar ook de hiërarchie is nu zichtbaar in de Structure Pane.

De debugger toont onder meer een duidelijk overzicht van de huidige staat van de objecten. De verbeterde debugger ondersteunt nu multi-JDK, multi-process én multi-platform debugging. De verbeterde IDL ondersteuning komt natuurlijk ook van pas bij gebruik van de Application Generator, die tenslotte aan de hand van IDL bestanden meerlagige CORBA toepassingen met onder meer HTML clienten en servlets kan genereren. In het geval van een HTML front-end dat via een servlet informatie wil opvragen uit een server database, genereert JBuilder zelfs een servlet server zodat je de servlet ook zonder webserver kunt oproepen en debuggen vanuit de ontwikkelomgeving. De debugger is trouwens flink opgewaardeerd en ondersteunt nu multi-JDK, multi-process én multi-platform debugging.

Conclusie

Inprise biedt met Borland JBuilder 3 een uitstekend ontwikkelgereedschap voor het Java 2 platform. Beschikte de vorige versie dankzij de AppBrowser al over een aangename werkomgeving, in JBuilder 3 zijn onderdelen als de Property Editor, Source Editor en Structure Pane nu nog gebruikersvriendelijker. Ook de Help Viewer is flink opgewaardeerd, wat overigens wel nodig was. Van alle functionele uitbreidingen spreekt de Application Generator wel het meest tot de verbeelding. En nu maar wachten tot Inprise de laatste puntjes op de i heeft gezet van JBuilder 3 voor Solaris en Linux...

Gegevens

Produkt: Borland JBuilder 3.0
Producent: Inprise
Toepassing: Visuele ontwikkelomgeving voor het Java 2 Platform
Minimale systeemeisen: Pentium 166MHz, Windows 95/98/NT4, 96 Mb geheugen, 150 Mb schijfruimte.
nAdviesprijzen (full version/upgrade): full standard edition FL225/BEF4000, full professional edition FL1475/BEF27000, JBuilder upgrade professional edition FL600/BEF11000, competitive upgrade professional edition FL700/BEF13000, full enterprise edition FL6075/BEF111250, upgrade enterprise edition FL4875/BEF89250. # JDataStore licensies: developers license FL700/BEF12845, single user license FL240/BEF4350, multi user server license FL5950/BEF108875.
Leverancier: Inprise, Telefoon Nederland en België: +31 20 503 51 00
Internet: http://www.borland.com/jbuilder/

Afbeeldingen

De Help Viewer is enorm verbeterd. Zo is het nu onder meer mogelijk om de volledige tekst te doorzoeken. De structuur van het formulier is duidelijk zichtbaar in de Tree View van de Structure Pane (links). De aanwezige objecten kunnen ingesteld worden met de Property Editor (rechts). Het Events blad van de BeansExpress pagina toont de volledige lijst van gebeurtenissen waarop de component kan reageren. Wanneer je bijvoorbeeld de Focus gebeurtenis aanvinkt, wordt direct het benodigde implementatie-geraamte toegevoegd aan de Structure Pane (links). Deze bestaat in dit geval uit de interface FocusListener en de focusGained en focusLost methoden. Dit is Two-Way-Tools technologie ten voeten uit. Het Events blad van de BeansExpress pagin a toont de volledige lijst van gebeurtenissen waarop de component kan reageren. Wanneer je bijvoorbeeld de Focus gebeurtenis aanvinkt, wordt direct het benodigde implementatie-geraamte toegevoegd aan de Structure Pane (links). Deze bestaat in dit geval uit de interface FocusListener en de focusGained en focusLost methoden. Dit is Two-Way-Tools technologie ten voeten uit. Met de Application Generator kun je op basis van een Interface Definition Language (IDL) bestand met één druk op de juiste knop meerlagige gedistribueerde toepassingen laten genereren. De debugger toont onder meer een duidelijk overzicht van de huidige staat van de objecten. De verbeterde debugger ondersteunt nu multi-JDK, multi-process én multi-platform debugging.