Publications‎ > ‎Software reviews‎ > ‎

Duidelijke taal

De handige Visual dBASE Source Editor en op de achtergrond de nieuwe Project Explorer. Precies een half jaar geleden heeft u een uitgebreide bespreking kunnen lezen van Visual dBASE 5.6 Preview Release. Het ligt dan ook voor de hand om nu een bespreking te verwachten van de uiteindelijke 5.6 versie, of anders versie 5.7, of 6.0 misschien? Borland verrast echter vriend en vijand met het geheel vernieuwde 32-bit Visual dBASE 7.0, en behalve een professionele versie is er nog een client/server versie beschikbaar ook! Daar wilden we meer van weten.

Borland Visual dBASE 7.0


Inhoud

De Visual dBASE CD-ROM bevat de Visual RAD Workbench, de langverwachte 32-bit compiler en de Borland Database Engine. In de Client/Server editie zijn bovendien Borland SQL Links, InterBase 95 Server, een Data Migration Wizard en de nieuwe Borland MIDAS Business ObjectBroker aanwezig. Verder wordt een versie van InstallShield Express meegeleverd om snel setup programma’s te kunnen maken. Ook Microsoft is van de partij met Windows NT Service Pack 3 en Internet Explorer 4.0.

De gedrukte documentatie bestaat tenslotte uit een lijvige Language Reference en een Developer’s Guide.

Overzicht

De Visual dBASE Form Designer met enkele gereedschapsvensters en op de achtergrond de nieuwe Project Explorer. Het grote nieuws is dat u nu eindelijk ook met Visual dBASE 32-bit database toepassingen voor Windows 95/NT kunt ontwikkelen. De Visual dBASE taal is bovendien drastisch herzien, zozeer zelfs dat de syntax nu meer gelijkenissen vertoont met C++ en Clipper dan met de oorspronkelijke dBASE taal. Zo zijn bijvoorbeeld de kenmerkende booleaanse operatoren bevrijd van omringende punten, zodat ‘.T.’ nu ook in Visual dBASE ‘true’ is. Een regelrechte verbetering is de ondersteuning voor foutafhandeling door middel van standaard Try…Catch blokken. Typische dBASE interface commando’s, zoals de ‘@’ commando’s, zijn zelfs verdwenen uit de dBASE woordenschat. Maar afgezien van dergelijke syntactische wijzigingen is Visual dBASE vooral op semantisch niveau volwassen geworden.

Klasse

Visual dBASE 5.5 bood al redelijke ondersteuning voor object-georiënteerd programmeren, maar in deze geheel vernieuwde versie zijn de zaken heel wat grondiger aangepakt. Behalve object-georiënteerde uitbreidingen zijn ook traditionele procedurele commando’s en functies vervangen door overerfbare klassen. Zo is de overbekende DATE() functie vervangen door de Date klasse. Ook de aloude dBASE functies voor stringbewerking en mathematische berekeningen zijn nu overklast.

Toegang

De kerntaak van een database-georiënteerde ontwikkelomgeving als Visual dBASE is het toegankelijk maken van gestructureerde gegevens in op maat gesneden toepassingen. En op dit punt heeft Borland toch werkelijk een radicale koerswijziging in petto, want ook Visual dBASE gebruikt vanaf nu de industrie-standaard ANSI SQL als primaire data manipulatietaal. De klassieke dBASE wijze van gegevensbenadering wordt overigens nog wel ondersteund. Dit betekent in de praktijk dat bijvoorbeeld het resultaat van een database query nu niet meer een dBASE record is, maar een verzameling records in een RowSet object.

De object-georiënteerde database functionaliteit is ingekapseld in een verzameling klassen met bepaald niet onbekende namen… Session, Database, Query, StoredProc, RowSet… Wie ooit wel eens iets heeft gelezen over Borland ontwikkelgereedschappen, weet prompt weer wat een Aha!-Erlebnis ook alweer was! Dit zal ongetwijfeld voor een deel van de dBASE-aanhang wel even slikken zijn. Het is mede daarom zo belangrijk dat de nu verouderde dBASE syntax tijdens een speciale voorbewerkingsfase automatisch wordt vertaald naar de nieuwe object-georienteerde implementatie, zodat een graduele opwaardering van bestaande Visual dBASE code gelukkig wel mogelijk is.

Werkruimte

De Visual dBASE Debugger in aktie met rechts bovenin het variabelen venster. Aan de broncode is wel te zien dat dBASE niet meer is wat het eens was. Ook de Visual dBASE ontwikkelomgeving is grondig onder handen genomen. Zo is het Catalog Window vervangen door de overzichtelijke en zeer uitgebreide Project Explorer. De SQL Query Builder heeft verder de plaats ingenomen van het Query-By-Example venster. Bovendien kunt u nu rapportages aanmaken met de geïntegreerde Report Designer, waardoor de externe Crystal Reports rapportage module nu gelukkig van het toneel is verdwenen. Tenslotte ondersteunen Visual dBASE formulieren en rapporten nu ook ActiveX controls. Alleen de Visual dBASE Debugger is nog steeds niet geïntegreerd, alhoewel deze een flink aantal verbeteringen bevat. Grootste minpunt is echter de traagheid van de debugger, bijvoorbeeld bij het onderzoeken van variabelen.

Conclusie

Borland Visual dBASE heeft met versie 7 een volledige gedaanteverwisseling ondergaan. De programmeer taal, querytaal, database toegang, platform-ondersteuning… In deze nieuwe versie van het reeds lang bestaande produkt zijn een aantal strategische knopen doorgehakt. Visual dBASE 7 conformeert zich aan de object-georiënteerde database metafoor zoals die ook in andere Borland ontwikkelgereedschappen met succes is toegepast. Gezien de ondersteuning voor Visual dBASE 5 code is deze nieuwe versie voor huidige Visual dBASE gebruikers een ‘no-brainer’ update.

Gegevens

Produkt: Visual dBASE 7
Producent: Borland
Toepassing: Ontwikkelomgeving voor database applicaties
Minimale systeemeisen: 484DX met Windows 95/NT 4.0 met 12MB geheugen en 35MB schijfruimte
Prijs: Professional Edition: Fl. 500,- excl. BTW; Client/Server Edition: Fl. 3625 ,- excl. BTW
Leverancier: Borland, Telefoon Nederland en België: +31-205035100

Afbeeldingen

De handige Visual dBASE Source Editor en op de achtergrond de nieuwe Project Explorer. De Visual dBASE Form Designer met enkele gereedschapsvensters en op de achtergrond de nieuwe Project Explorer. De Visual dBASE Debugger in aktie met rechts bovenin het variabelen venster. Aan de broncode is wel te zien dat dBASE niet meer is wat het eens was.