Logica (I&E)

najaar 2018

Toren Academiegebouw

Laatste nieuws

Het vak Logica wordt in studiejaar 2019-2020 niet in het najaar gegeven. Het wordt wel in voorjaar 2019 en voorjaar 2020 gegeven.


Logica is een tweedejaars vak binnen de bachelor Informatica en Economie aan de Universiteit Leiden. De inhoud is in principe gelijk aan die van het eerstejaars vak Logica binnen de bachelor Informatica (dat in het voorjaar gegeven wordt). Alleen is de voertaal tijdens de colleges Nederlands, en zijn er natuurlijk aparte huiswerkopgaven en tentamens.

Practische informatie

Docent: Rudy van Vliet
te vinden op: kamer 140 van het Snellius
telefoon: 071-527 2876
email: rvvliet(at)liacs(dot)nl
Assistent: Ruben Turkenburg
email: logicaie1819(at)gmail(dot)com
Onderwijsvorm: hoorcollege, (verplicht) werkcollege en een aantal huiswerkopgaven
Collegetijden: hoorcollege maandag van 11.00-12.45 uur van Rudy van Vliet, in zaal 402,
werkcollege donderdag van 13.30-15.15 uur van de assistent in zaal 408,
van maandag 3 september tot en met donderdag 13 december 2018, met uitzondering van maandag 22 oktober en donderdag 25 oktober.

Studielast

Met het behalen van dit vak verdient u 6 EC. Het niveau van het vak wordt aangeduid als `100'.

Voorkennis

Wiskunde B op VWO-niveau.

Inhoud

(uit de e-studiegids)

Originally logic was used by the Greek Sophists to demonstrate the correctness of their argument in formal debates. The ambiguity of human languages asked for formulation of logic in a symbolic formal language. Only towards the end of the 19th century logic has been formulated in the language of mathematics, and in particular of algebra, making it a useful tool to solve mathematical problems. In the same period the language used to prove theorems from mathematics begun suffering the same problems as natural language, showing many paradoxes. Logic was proposed as the foundational language of mathematics, but several limitations where soon discovered. More recently logic has become the language of computer science, just as calculus is the language of many engineering disciplines.

In this course we will study propositional and predicate logic, their proof theory, their limitations, as well as some of their applications in computer science.

Doelstelling

(uit de e-studiegids)

The course gives an introduction to the field of mathematical logic by presenting the syntax and semantics of propositional logic and of the richer language of predicate logic. The goal is to describe and investigate the above logics by finitary methods, and to train students in formalizing specifications and in verifying properties of systems.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester.

Het eindcijfer van het vak is een gewogen gemiddelde van het tentamencijfer (70%) en het gemiddelde van de beste vier huiswerkopgaven (30%). Het tentamencijfer zelf moet minstens 5.5 zijn. In dat geval zal het eindcijfer ook minstens 5.5 zijn. Wie het tentamen niet haalt, krijgt het (onvoldoende) tentamencijfer als eindcijfer.

Tentamens

Er zijn twee tentamens geweest:
Eerste tentamen: donderdag 3 januari 2019, 10.00-13.00 uur.
Hertentamen: donderdag 14 maart 2019, 10.00-13.00 uur.
Beide tentamens zijn nog terug te vinden in de lijst met oude tentamens onderaan. Van het eerste tentamen is daar ook een handgeschreven uitwerking van de docent te vinden.
Beide tentamens zijn nagekeken. De eindcijfers zijn (als het goed is) te vinden in uSis. Alle deelcijfers (voor huiswerk en/of tentamen) en eindcijfers zijn (als het goed is) te vinden in Blackboard. Hierbij geldt de volgende legenda.

Vragenuur

Op woensdag 2 januari 2019 was er een vragenuur voor het tentamen. Daarbij kon je de vragen stellen die opgekomen waren bij het leren voor het tentamen.

Huiswerkopgaven

In de loop van het semester is een aantal huiswerkopgaven opgegeven. Deze zijn samen goed voor 30% van het eindcijfer.
De huiswerkopgaven moeten individueel gemaakt worden. Wanneer blijkt dat studenten teveel hebben samengewerkt voor hun oplossing, zullen de (voor een enkele oplossing) verdiende punten worden gedeeld door het aantal betrokken studenten.
Huiswerkopgaven dienen op of voor de deadline ingeleverd te worden. Haal je die deadline niet, dan heeft het geen zin meer om het huiswerk in te leveren. Dat wil zeggen: het levert geen punten meer op.
Lever de huiswerkopgaven bij voorkeur op papier in. Elektronisch kan ook, naar logicaie1819(at)gmail(dot)com, maar zorg dan dat het goed leesbaar is (bij voorkeur als pdf, geen onduidelijke foto's).

Resultaten voor de huiswerkopgaven van Logica uit een eerder studiejaar zijn dit jaar niet meer geldig.

Alle vijf huiswerkopgaven zijn nagekeken. De cijfers zijn (als het goed is) te vinden in Blackboard. Hierbij geldt de volgende legenda.

Literatuur

Michael Huth & Mark Ryan: Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, 2004 (ISBN 052154310X). We volgen de eerste twee hoofdstukken van dit boek nauwgezet, en tijdens het werkcollege doen we er ook opgaven uit. Het is dus sterk aan te raden om het daadwerkelijk aan te schaffen.

We houden ook een lijstje met errata bij. Komt u nog andere foutjes in het boek tegen, meld ze dan bij de docent. Dan kunnen die ook in het lijstje worden opgenomen.

Bibliography

[BDKLM03] J.F.A.K. van Benthem, H.P. van Ditmarsch, J. Ketting, J.S. Lodder, and W.P.M. Meyer-Viol. Logica voor informatica, derde editie, Pearson Education, 2003.
[HR04] Michael R. A. Huth and Mark D. Ryan. Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, 2004.
[V03] Moshe Vardi. A Brief History of Logic, 2003.

LaTeX and proofs

For writing natural deduction proofs in LaTeX you can use Paul Taylor's macro's voor proof boxes. Here is an example of a proof in natural deduction from the book in .tex and .pdf.

Tentamenstof

De tentamenstof is: alle stof die bij de hoorcolleges en werkcolleges is behandeld. Uiteraard dien je die ook op nieuwe voorbeelden te kunnen toepassen. Concreet is dit geworden: Met de bijbehorende opgaven.

Behandelde stof, opgaven en slides

Voor wie door omstandigheden een hoorcollege of werkcollege moet missen, hebben we per week bijgehouden welke stof en opgaven we hebben behandeld. U vindt dit overzicht hier (compleet!).

De slides die tijdens de colleges zijn gebruikt, zullen na elk college hieronder gepubliceerd worden.
N.B.: De slides zijn niet bedoeld ter vervanging van het boek. Het kan dus lastig zijn om de stof puur met behulp van de slides, zonder het boek, te begrijpen.
N.B.2: Om gemakkelijk naar eerdere definities/resultaten/plaatjes te kunnen verwijzen tijdens het college, worden slides regelmatig hergebruikt. Er zitten dus nogal wat dubbele slides bij.

Oude tentamens

Oude website

Het vak Logica (I&E) wordt al enkele jaren gegeven. Zie bijvoorbeeld de website van Logica (I&E), najaar 2017. U vindt daar ook nog meer oude tentamens.
Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar:
Rudy van Vliet; rvvliet(at)liacs(dot)nl
Laatste wijziging: 23 december 2019 - http://www.liacs.leidenuniv.nl/~vlietrvan1/logica/