omhoog naar college.

Materiaal Datastructuren

Beschikbaar materiaal: (1) Slides+Video, (2) Aantekeningen (aka Handout), (3) Oude tentamens.

Status 2020: De lecture notes worden continu verbeterd. Slides komen per week nieuw, ook met video.

Handout

lecture notes (last update: postorder traversal with stack) (werk in uitvoering) 13.9'20.

Schema 2020

De gelinkte opnames zouden door iedereen ook zonder account bekeken moeten kunnen worden.
week datum college (gesproken) slides
0 2.9 0. Introductie.
0. Welkom!
Intro
1 2.9 1. Basic data structures.
1.1. Abstract Data Types 1.2. C++ 1.3. Bomen
Ch.1
2 9.9 2. Tree traversal.
2.1. Recursief 2.2. Met stapel 2.3. Zonder
Ch.2
3 16.9 3. BST: Binaire zoekbomen.
3.1. Als ADT Set 3.2. Statistieken
Ch.3
4 23.9 4. Gebalanceerde zoekbomen.
4.1. AVL-boom, definitie 4.2. toevoegen (en verwijderen) 4.3. splay trees (zelf-organiserend)
Ch.4
5 30.9 5. Priority queue.
5.1. ADT priority queue 5.2. binary heap 5.3. leftist heap
Ch.5
6 7.10 6. B-bomen.
6.1. B-bomen 6.2. rood-zwart bomen
Ch.6
7 28.10 7. Grafen.
7.1. Representatie, DFS, BFS 7.2. MST: Kruskal, Prim; Union-Find 7.3. Kortste paden: Dijkstra, Floyd-Warshall
Ch.7
8 4.11 8. Hash-tabellen.
8.1. Introductie, perfect hashen 8.2. Open adressering 8.3. Chained hashing, hash-functies
Ch.8
9 11.11 9. Data-compressie.
9.1. Introductie, vergelijking methodes 9.2. Huffman 9.3. Ziv-Lempel-Welch
Ch.9
10 18.11 10. Patroonherkenning.
10.1. Knuth-Morris-Pratt en Aho-Corasick 10.2. failure links
Ch.10

Oude tentamens

En de oertijd, met nog wat zelfwerkzaamheid.

Inhoud, aan de hand van het Aanbevolen Boek (2014)

Ik stel geen expliciete vragen over de preciese definities in C++. Dat is onderdeel van het practicum.

Demo

Data Structure Visualizations, via David Galles, University of San Francisco.