Datastructuren

Datastructuren 4032DATAS. Voor bachelor Informatica.

Editie najaar 2023.

Docent: H.J. Hoogeboom (@ liacs.leidenuniv, Hendrik Jan)

Brightspace: 2324-HS Datastructuren.
We gebruiken Brightspace voor communicatie (mededelingen, inleveren, cijfers). Alle bestanden staan op deze site: zie beneden.

Inschrijven. De docent kan geen studenten inschrijven. Controleer alsjeblieft of je ingeschreven staat voor de tentamens, dat scheelt veel administratieve problemen 🙄. Ik kreeg de volgende instructies:

Late course and exam enrollment. If students contact you because they did not enroll for a course or exam on time, please refer them to this form (2023-2024) for late enrollment: www.formdesk.com/universiteitleiden/course_registration_2324

Voorkennis. Dit vak bouwt voort op het eerste jaar Informatica, in het bijzonder op de onderwerpen van het college Algoritmiek, terminologie uit het college Foundations CS, en de programmeerervaring C++ opgedaan bij Programmeermethoden en -Technieken.

College

Hoorcollege: Het hoorcollege is op donderdag 15.15-17.00 in Huygens 2.11-2.14. Rooster op de studentenwebsite Rooster en jaarkalender, of log in op rooster.universiteitleiden.nl/schedule. De planning is om de colleges op te nemen. Zie de pagina voor "materiaal".

Eerste bijeenkomst 7.9'23. Geen college op 12.10'23 (docent elders) en op 26.10'23 (toetsweek).

Het vak wordt afgesloten met een tentamen. Om het vak te halen moet tevens aan de drie opdrachten zijn voldaan. Zie hieronder. Er zijn twee tentamens, zie de roosters voor de juiste data. (De datum voor het hertentamen kan nog verschuiven.) Op tijd inschrijven en verherbevestigen!

Materiaal: Er is een uitgebreid diktaat beschikbaar, zie APARTE PAGINA. Dat dekt vrij goed het behandelde materiaal.

Verder staan op die pagina de gebruikte slides. Deze slides illustreren de stof, maar bevatten erg weinig woorden. U kunt een boek kopen als u dat prettig vindt voor alternatieve uitleg en meer C++. Een boek dat ik als inspiratie gedeeltelijk heb gevolgd is: Adam Drozdek, Data Structures and Algorithms in C++, 4th / International Edition. ISBN13: 9781133613053. En verder: Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++ [International ed of 4th revised edition], 2013.

Oefen regelmatig! Maak gebruik van de oude tentamens, waarvan veel met uitwerkingen. Als je op een bepaald onderwerp wilt oefenen, gebruik dan de "index": de onderwerpen die aan bod komen staan bij de tentamens vermeld.

Voor organisatorische of inhoudelijke vragen is er een discussie-forum op BrightStuff geopend. Dat werkt beter dan mailen naar de docent, omdat antwoorden voor anderen ook leerzaam kunnen zijn. Vragen met persoonlijke informatie liever per email.

Werkcollege

Opdrachten. Het praktisch werk bestaat uit een drietal programmeeropdrachten in C++, waarbij de twee grotere in delen zijn geknipt. Deze opdrachten kun je (te zijner tijd) vinden op APARTE PAGINA. De drie opdrachten moeten voldoende worden gemaakt om te kunnen slagen, bij zeer goed werk een kleine bonus. Elke opdracht kan worden herkanst.
Graag in tweetallen. Groepen vormen en inleveren via BrightSpace (wanneer beschikbaar).

Begeleiding. Assistentie via het wekelijkse werkcollege, woensdag 13.15-14.50, Snellius 3.13 en (3.12 of 1.74). Begint een week later dan het college. De programmeeropdrachten worden begeleid (en nagekeken) door de studentassistenten Niels Heslenfeld, Tim de Jong en Hanna Straathof.

Editie najaar 2022.

Opmerkingen gemaakt in de enquetes over het college.