Verplaatst naar: http://www.liacs.leidenuniv.nl/~edixhovenlj/complexiteit/.