LIACS >Kristian Rietveld >Courses >Netwerken Voorjaar 2014
headerimg

Banner image adapted from http://www.flickr.com/photos/timdorr/2248325786

Netwerken, Voorjaar 2014

Docent: prof.dr. H. A. G. Wijshoff
Assistent: dr. K. F. D. Rietveld

Beschrijving

Netwerken is een derdejaars vak in de bachelor Informatica. Het college behandelt moderne computernetwerken en de daarbij behorende protocollen en theorieën. Hierbij zal worden gekeken naar zowel lokale netwerken (LANs) als wide area netwerken (WANs). Behandeld worden zaken als encoding, data-transmissie, error-correctie, bridging, Ethernet, ATM, TCP/IP, packet-switching, circuit-switching, routing, flow control en congestion control.

Examinering

Schriftelijk aan het eind van het semester. Voor het vak kunnen 6 EC worden behaald.

Tentamenstof

De tentamenstof omvat al hetgeen dat wordt behandeld op de slides behorende bij het vak. Deze slides kunnen hieronder worden gedownload. De genoemde literatuur kan worden gebruikt als naslag.

Literatuur

Boeken

William Stallings, `Data and Computer Communications', ninth edition, Prentice-Hall, 2010.

A.S. Tanenbaum, `Computer Networks', Prentice Hall, 1996.

Slides

  1. Basics
  2. Encodings
  3. Data Link Layer
  4. Multiplexing, Switching and Routing
  5. Wireless Networking
  6. Internet
  7. Encryptions
  8. SSL Vulnerabilities
  9. Mouseclick

Oefententamens

Belangrijk!: de onderstaande tentamens zijn oude oefententamens. Omdat vanaf het collegejaar 2012-2013 de tentamenstof is uitgebreid zijn deze oude oefententamens niet volledig representatief!

Contact

De assistent is te bereiken middels e-mail naar krietvel (at) liacs.nl of kom langs in kamer 138.

Tijdschema

Hoorcollege: dinsdagen van 11:15 tot 13:00 in zaal 403.


DatumBeschrijving
4 februari 2014Theoriecollege.
11 februari 2014Theoriecollege.
18 februari 2014
25 februari 2014
4 maart 2014
11 maart 2014Geen college.
18 maart 2014
25 maart 2014
1 april 2014
8 april 2014
15 april 2014
22 april 2014Geen college.
29 april 2014
6 mei 2014Laatste college.
13 mei 2014
27 mei 201414:00 uur - 17:00 uur: Tentamen.
9 juli 201414:00 uur - 17:00 uur: Hertentamen.

Voorgaande jaren