Programmeermethoden
Werkcollege 6: Tweede opgave III

Het zesde werkcollege van het vak Programmeermethoden vindt plaats in de week van 10 tot en met 14 oktober 2022.

Voorbereiding

Als voorkennis wordt bekend verondersteld:

Het eigenlijke werkcollege

  1. Maak de tweede programmeeropgave af. Deadline: maandag 17 oktober 2022, 17:00 uur.
    Zie verder het vijfde werkcollege.
Hoe moet het verslag eruit zien? Allereerst natuurlijk weer in PDF, met LaTeX (zie het derde werkcollege).
Dit keer moet in Hoofdstuk 1 kort, aan de hand van een kleine eigengemaakte voorbeeld-file (bestaande uit zeg twee regels, met \begin{verbatim} en \end{verbatim} eromheen), worden uitgelegd wat het programma doet: geef originele file en doelfile. Leg ook kort Lychrel-getallen uit. Verder moet hier kort en duidelijk staan voor welke situaties het programma niet werkt, indien van toepassing.
Geef een paar voorbeelden van getallen die veel stappen nodig hebben voor ze een palindroom zijn. Beantoord ook deze vraag: zijn er Lychrel-getallen als je grondtal 2 neemt?
Tot slot verwachten we hier een korte tijdsverantwoording, in uren, per week; voor duo's: voor beide partners een tijdsverantwoording! Gebruik een LaTeX-tabel; geef ook het totaal aantal gewerkte uren.
Samengevat:

Huiswerk

De antwoorden op de opgaven worden tevens via WWW verspreid, evenals de uitwerkingen van oude tentamens. Als er vragen over de opgaven zijn, laat het weten.