Activiteiten

In het najaar van 2022 worden de volgende activiteiten georganiseerd bij het vak Programmeermethoden. Het algemene schema staat hier. We hebben: In de week van ...–... oktober zijn er geen geplande activiteiten.
Het tentamen is op ... januari 2023, ... uur; locatie: ... Studenten met recht op extra tijd maken gebruik van zaal ...
Het hertentamen wordt gehouden op ... 2023, ... uur; locatie: ...


Bij de werkcolleges wordt een aanwezigheidscontrole gehouden.