Sheets van de colleges

De sheets van de colleges zijn in PDF-formaat hier te vinden:

Sheets in PDF
 Week 1 sheets introductie
 Week 2 sheets types
 Week 3 sheets controle-structuren
 Week 4 sheets functies & files
 Week 5 sheets functies — vervolg
 Week 6 sheets functies & Life
 Week 7 sheets OOP & arrays
— (week zonder Programmeermethoden) 
 Week 8 sheets arrays — vervolg
 Week 9 sheets arrays — vervolg 2
 Week 10 sheets pointers
 Week 11 sheets recursie
 Week 12 sheets datastructuren
 Week 13 sheets algoritmen
 Week 14  sheets talen: Python, ...

Voor de liefhebbers: alle 414 sheets van 2021 (18 MB), in één file.

NB: Een eventuele (*) betekent dat de sheets nog van vorig studiejaar zijn.

Zie ook de videos en de handouts.