Sheets van de colleges

De sheets van de colleges zijn in PDF-formaat hier te vinden:

Sheets in PDF
 Week 1  Introductie
 Week 2  Types
 Week 3  Controle-structuren
 Week 4  Functies & files
 Week 5  Functies — vervolg
 Week 6  Functies & Life
 Week 7  OOP & arrays
— (week zonder Programmeermethoden) 
 Week 8  Arrays — vervolg
 Week 9  Arrays — vervolg 2
 Week 10  Pointers
 Week 11  Recursie
 Week 12  Datastructuren
 Week 13  Algoritmen en talen
 Week 14   Oude tentamens

Voor de liefhebbers: alle 392 sheets van 2023 (15 MB), in één file.
Vorig jaar, 2022, waren er 13 weken, en waren de twee laatste colleges samengevoegd.
Een eventuele (*) betekent dat de sheets nog van vorig studiejaar zijn.

Zie ook de videos en de handouts.