Collegemateriaal

De sheets van de colleges zijn in PDF-formaat hier te vinden:

Sheets in PDF
 Week 1 sheets introductie
 Week 2 sheets types
 Week 3 sheets controle-structuren
 Week 4 sheets functies & files
 Week 5 (%)  sheets functies — vervolg
 Week 6 sheets functies & Life
 Week 7 sheets OOP & arrays
— (week zonder Programmeermethoden) 
 Week 8 sheets arrays — vervolg
 Week 9 sheets arrays — vervolg 2
 Week 10 sheets pointers
 Week 11 sheets recursie
 Week 12 sheets datastructuren
 Week 13 sheets algoritmen
 Week 14 sheets talen: Python, ...

Voor de liefhebbers: alle 414 sheets van 2020 (20 MB), en alle 376 sheets van 2019 (11 MB) in één file.
In 2019 was er één college minder (Leidens ontzet, 3 oktober (%)) dan in andere jaren: 13 in plaats van 14.

NB: Een eventuele (*) betekent dat de sheets nog van vorig studiejaar zijn!

Zie ook de videos en de handouts.