Inleveren

De manier van inleveren van de programmeeropgaven is als volgt (één exemplaar per koppel, dat — ter herinnering — uit maximaal twee personen bestaat):
  1. Digitaal de C++-code en het verslag (in PDF) inleveren: stuur een email met twee attachments naar pm@liacs.leidenuniv.nl.
    Noem de C++-code bij voorkeur zoiets als bidenobama1.cc, dit voor de eerste opdracht van het duo Obama-von Biden; dus: beide achternamen in kleine letters, in alfabetische volgorde, zonder de/van, en nummer van de opgave (geen spaties). Idem voor de PDF. De laatst voor de deadline ingeleverde versie wordt nagekeken.
  2. Overal duidelijk datum en namen van de (maximaal twee) makers vermelden, in het bijzonder als commentaar in de eerste regels van de C++-code. Denk ook aan het "infoblokje" — wat is het verschil met commentaar bovenaan het programma?
  3. Lees bij het derde werkcollege hoe het verslag van de eerste opgave eruit moet zien. En bij het zesde werkcollege hoe het verslag van de tweede opgave eruit moet zien, Zijn spaties/tabs goed verwerkt?
  4. Je mag opgave i pas inleveren als je het nagekeken werk van opgave i - 1 hebt bekeken (i = 2, 3, 4), en zonodig verbeterd = aangevuld.