Inleveren

De manier van inleveren van de programmeeropgaven is als volgt (één exemplaar per koppel, dat — ter herinnering — uit maximaal twee personen bestaat):
  1. Digitaal de C++-code inleveren via Brightspace > Course Tools > Assignments. De laatst voor de deadline ingeleverde versie wordt nagekeken.
  2. En ook een papieren versie van het verslag (inclusief de C++-code, uiteraard in het juiste verslag-formaat) deponeren in de speciaal daarvoor bestemde doos "Programmeermethoden" bij kamer 159 van het Snellius-gebouw. Geen mapje, graag, alleen een nietje linksboven (45°).
  3. Overal duidelijk datum en namen van de (maximaal twee) makers vermelden, in het bijzonder als commentaar in de eerste regels van de C++-code. Denk ook aan het "infoblokje" — wat is het verschil met commentaar bovenaan het programma?
  4. Lees bij het derde werkcollege hoe het verslag van de eerste opgave eruit moet zien. En bij het zesde werkcollege hoe het verslag van de tweede opgave eruit moet zien, Zijn spaties/tabs goed verwerkt?
  5. Je mag opgave i pas inleveren als je het nagekeken werk van opgave i - 1 hebt opgehaald en bekeken (i = 2, 3, 4), en zonodig verbeterd = aangevuld.