archief φ1 Fundamentele Informatica 1

Docent (Leiden, I, I&B en Den Haag, I&E) H.J. Hoogeboom (Hendrik Jan, hoogeboom@...)

Dit vond u van het vak: opmerkingen en suggesties van het Evaluatieformulier.

Vakbeschrijving

Uit de studiegids: Beschrijving. Dit vak verschaft een elementaire wiskundige basis die bij veel informaticavakken impliciet of expliciet als voorkennis wordt verondersteld. Er wordt een begin gemaakt met het formaliseren van begrippen uit de fundamentele informatica.

Leerdoelen. Kennismaken met discrete wiskundige structuren van algemeen belang voor de informatica, leren omgaan met formalisaties, abstracties en bewijstechnieken.

Inhoud. verzamelingenleer, relaties en functies, equivalentierelaties, partiële ordeningen, recursieve definities, volledige en structurele inductie, grafen, bomen en expressies, strings en talen, eindige automaten.

Materiaal

Boek. Schaum's Outline of Discrete Mathematics, door Seymour Lipschutz, Marc Lipson. 'Revised? third' editie, ISBN 0071615865. (De kaft is tegenwoordig minder kleurrijk, maar de inhoud lijkt ongewijzigd.)

Niet alle hoofdstukken worden behandeld tijdens dit college, zie de specificatie van de collegestof.

Collegedictaat. Bestaat uit aanvullingen op het gebruikte boek; de rest is verloren gegaan.
Hoofdstuk 2 (Iteratie, Recursie en Inductie)
Hoofdstuk 3 (Equivalentierelaties: Modulo Rekenen & Aftelbaarheid)
Hoofdstuk 4 (Talen en Automaten)
voorbeeldje verzamelingen, driehoeken in grafen,

Overhead transparanten/slides. De laatste versie van de door de docent gemaakte overheads komen in de loop der tijd op hieronder te staan. pdf gemaakt uit de powerpointjes. Let op de kleurcoderingen.  Rood  is uit het college,  blauw  is uitleg,  groen  is extra rond de stof.

Ch00:FI-Introductie, Ch01:Verzamelingen, Ch02:Relaties, Ch03:Functies, Ch08:Grafen, Chxx:Recursie&Inductie [dragon-curve], Ch10:(binaire)Bomen, Ch12:Talen, Ch02:Aftellen&Modulo, Ch12:Automaten.

Opgaven. Het boek bevat een groot aantal opgaven. Een selectie (aangevuld met eigen bedenksels) vormt de oefenstof [=opgaven] voor de werkcolleges. Er is ook een groot aantal opgaven uitgewerkt. Alternatief de uitwerkingen van Jeroen Laros.

Oude tentamens, bijna allemaal uitgewerkt, om flink te oefenen (en om te kijken hoe de vragen er uit gaan zien)!

Links uit dictaat & overheads


Fundamentele Informatica 2 (inleiding 'theory of computation' / Bonsangue)
Fundamentele Informatica 3 (Formele Talen en Berekenbaarheid / van Vliet)

najaar 2016

assistent: J.M. de Graaf, Richard Huybers (Leiden) Tim van Polen (den Haag)


najaar 2015

docent den Haag: H.C.M. Kleijn ( Jetty, h.c.m.kleijn @ liacs.leidenuniv )
assistent: Simone Cammel, Richard Huybers (Leiden) Roy de Winter (den Haag)

College najaar 2013 & najaar 2014

assistent: J. Rot (Jurriaan, jrot@...) + J. Kalmeijer (Jan, j.g.kalmeijer@umail... )

College najaar 2011 & najaar 2012

assistent: J. Rot (Jurriaan, jrot@...)

College najaar 2010

assistent: M. Schraagen (Marijn, schraage@...)

College najaar 2009

co-docent: R. van Vliet (Rudy, rvvliet@...)
www.liacs.nl/home/rvvliet/fi1/

College najaar 2007 & najaar 2008

assistent: J.F.J. Laros (Jeroen, jlaros@...) nieuw! 3rd edition

Literatuur

Schaum's Outline of Discrete Mathematics, door Seymour Lipschutz, Marc Lipson. Volgens de uitgever is er nu een nieuwe 'third' editie van dit boek, ISBN 0071470387, zie bv. amazon.com.

College najaar 2005 & najaar 2006

assistent: J.F.J. Laros (Jeroen, jlaros@...)

College najaar 2004

Literatuur

In het nieuwe studiejaar (2004) wordt een ander boek worden gebruikt dan vorig jaar. De onderwerpen blijven ongewijzigd.
Schaum's Outline of Discrete Mathematics, door Seymour Lipschutz, Marc Lipson. ISBN: 0070380457.

College najaar 2003

assistentie: R. van Bodegom (Ruben, rvbodego@...)

boek: E. van de Vrie (et al.) Discrete wiskunde, Academic Service, 1999. ISBN 90-395-510261.

We volgen dit boek in het college, en wel de Hoofdstukken 2 (Elementaire verzamelingenleer) 4 (Grafen) 5 (Bomen, zonder nummeringen) 6 (Verzamelingenalgebra) 7 (Relaties en functies) en 8 (Inductie en recursie). Deel IV van het boek wordt niet behandeld. Daarvoor in de plaats komen andere onderwerpen. Het boek is bedoeld voor zelf-studie en bevat uitgebreide uitleg en uitgewerkte opgaven.

College najaar 2002

assistentie: G. Rosengarten (Gijs, grosenga@... ) The Man With The .plan

Propedeuse Bachelor Informatica, Leiden.

http://www.liacs.nl/home/hoogeboo/fi1/