Bachelor Informatica in Leiden (I, I&E en I&B).

Het vak Fundamentele Informatica 1 zal met ingang van najaar 2017 door collega dr. Jeannette de Graaf gegeven gaan worden. Deze bladzijde is gearchiveerd.

φ1 Fundamentele Informatica 1

Docent. H.J. Hoogeboom

Archief. FI1 vorige jaren, tot en met 2016.