Bachelor Informatica in Leiden (I, I&E en I&B).

Het vak Fundamentele Informatica 1 wordt niet meer onder deze naam gegeven. Deze bladzijde is gearchiveerd. Raadpleeg de studiegids.

φ1 Fundamentele Informatica 1

Docent. H.J. Hoogeboom

Archief. FI1, tot en met 2016. FoCS 2020.