Logica

Het vak Logica (vijf ECTS studiepunten) werd in het voorjaarssemester van 2004 verzorgd door Joost Engelfriet.

De werkgroep werd gegeven door Vincent van der Goes.

Het vak behandelt propositielogica en predikaatlogica. Het hoofddoel van het vak is logica te leren gebruiken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan semantische tableaus en natuurlijke deductie.

Materiaal

Bij dit college werd gebruik gemaakt van het boek: van Benthem et al, Logica voor Informatici.

Er zijn ook twee supplementen bij het boek:

Uitwerkingen van Opgaven

Tentamenstof

De tentamenstof bestond uit Hoofdstukken 1 t/m 11 van het boek, plus bovengenoemde supplementen.

De volgende secties van het boek hoefden niet bestudeerd te worden:
4.3 (vanaf Definitie 4.2), 4.4, 5.6 (vanaf Definitie 5.1), 7.5, 8.3,
9.3, 10.2, 11.2, 11.3, 11.4 en 11.5.

Oude Tentamens

Pas op! De uitwerking van opgave 7b van het tentamen van dec 1999 in de doc-file is verouderd! De juiste uitwerking staat in de ps-file opg7b.ps.


Vragen of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: engelfri@liacs.nl.

23 december 2003 - http://www.liacs.nl/home/engelfri/lvi.html