Programmeermethoden 2011
Tweede programmeeropgave: Lekken

De tweede programmeeropgave van het vak Programmeermethoden in het najaar van 2011 heet Lekken; zie ook het vierde werkcollege, vijfde werkcollege (de betreffende WWW-bladzijde bevat handige tips evenals testfiles — te zijner tijd!) en zesde werkcollege, en lees geregeld deze pagina op WWW.
Spreek/Vragenuur in zalen 302 ... 309: dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 september, dinsdag 4, woensdag 5, donderdag 6, dinsdag 11, woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 oktober 2011, van circa 15.30 tot 17.00 uur.

Om te voorkomen dat alle geheimen uit miljoenennota's en dergelijke vroegtijdig weglekken, gaan we onze files enigszins versluieren. Voor de tweede programmeeropgave moet daarom een programma worden geschreven dat een file kan verminken, volgens speciale regels.
Aan de gebruiker wordt gevraagd hoe de originele (bestaande) file en de "doelfile" heten. De veranderde invoerfile komt in deze doelfile terecht; de invoerfile zelf blijft onveranderd. Stel eenvoudige vragen om deze gegevens van de gebruiker te weten te komen. Het programma leest dan eenmalig de opgegeven invoerfile, en schrijft de uitvoer symbool voor symbool weg naar de uitvoerfile.

We definiëren eerst een aantal begrippen (waarbij een "aaneengesloten serie" altijd uit minstens één karakter bestaat):

De volgende zaken moeten allemaal verricht worden:

 1. Voor elke naam die begint met een hoofdletter (behalve als de naam voorkomt in het domein van een emailadres), moeten alle letters in de bij de eerste letter horende kleine letter worden veranderd. Zo moet abC DeF worden abC ddd.
 2. Voor elk getal moeten de cijfers in omgekeerde volgorde uitgevoerd worden. Zo wordt ab-123.4500def in de doelfile ab-321.0054def. Let op: getallen kunnen met één of meer nullen beginnen.
 3. Voor elk emailadres moet ieder karakter van het domein als een x worden afgedrukt, behalve getallen (die worden net als boven behandeld). Namen in het domein van een emailadres worden ook door x-en vervangen. Als voorbeeld: Ab42@Leuk456hoor.nl% wordt aa24@xxxx654xxxxxxx%. En foo@bar@baz wordt foo@xxx@xxx.
Het totaal aantal karakters van de oorspronkelijke file moet na afloop op het beeldscherm afgedrukt worden, evenals het totaal aantal regels. (Overigens, het aantal ingelezen karakters kan wat schelen tussen verschillende systemen.)
Op het beeldscherm moet na afloop ook het gemiddelde van alle oorspronkelijke getallen die voorkomen (uitgezonderd de getallen die deel uitmaken van het domein van een emailadres; afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal) worden afgedrukt. Neem aan dat de voorkomende getallen en hun som niet al te groot zijn. (Maar misschien komen er wel helemaal geen getallen voor!)

De bedoeling is, zoals gezegd, de invoertekst karakter voor karakter te lezen. Onthoud precies genoeg, bijvoorbeeld het vorige karakter, de getalswaarde van het laatste getal, het aantal cijfers daarvan, en of je in een naam of domein zit. Elk symbool uit de invoerfile mag en moet één maal (met invoer.get (...)) gelezen worden.

Ter verdere inspiratie: zie de voorbeelden bij het vijfde werkcollege.

Opmerkingen

Uiterste inleverdatum: vrijdag 14 oktober 2011, 17.00 uur.
BinnenhofHaagse studenten: maandagochtend 24 oktober 2011, 11.00 uur.
 

Manier van inleveren:

 1. Digitaal de C++-code inleveren: stuur een email naar pm@liacs.nl.
  Stuur geen executable's, lever alleen de C++-file digitaal in! Noem deze bij voorkeur zoiets als rutteverhage2.cc, dit voor de tweede opdracht van het duo Rutte-Verhage. De laatst voor de deadline ingeleverde versie wordt nagekeken.
 2. En ook een papieren versie van het verslag (inclusief de C++-code) deponeren in de speciaal daarvoor bestemde doos "Programmeermethoden" in de postkamer van Informatica, kamer 156 van het Snellius-gebouw.
  BinnenhofHaagse studenten: bij de docent.
   

  Overal duidelijk datum en namen van de (maximaal twee) makers vermelden, in het bijzonder als commentaar in de eerste regels van de C++-code. Lees bij het zesde werkcollege hoe het verslag eruit moet zien en wat er in moet staan.

Te gebruiken compiler: als hij maar C++ vertaalt; het programma moet in principe zowel op een Linux-machine (met g++) als onder Visual C++ of DevC++ draaien. Test dus in principe op beide systemen! Normering: layout 2; commentaar 2; overzichtelijkheid/modulariteit 2; werking 4. Eventuele aanvullingen en verbeteringen: lees deze WWW-bladzijde: www.liacs.nl/home/kosters/pm/op2pm.php.