Inleveren

De manier van inleveren van de programmeeropgaven is als volgt (één exemplaar per koppel, dat — ter herinnering — uit maximaal twee personen bestaat):
  1. Digitaal de C++-code inleveren: stuur een email naar pm@liacs.leidenuniv.nl.
    Stuur geen executable's, lever alleen de C++-file digitaal in (geen PDF, geen LaTeX, geen executable)! Noem deze bij voorkeur zoiets als bidenobama1.cc, dit voor de eerste opdracht van het duo Obama-von Biden; dus: beide achternamen in kleine letters, in alfabetische volgorde, zonder de/van, en nummer van de opgave (geen spaties). De laatst voor de deadline ingeleverde versie wordt nagekeken.
  2. En ook een papieren versie van het verslag (inclusief de C++-code, uiteraard in het juiste verslag-formaat) deponeren in de speciaal daarvoor bestemde doos "Programmeermethoden" bij kamer 159 van het Snellius-gebouw.
  3. Overal duidelijk datum en namen van de (maximaal twee) makers vermelden, in het bijzonder als commentaar in de eerste regels van de C++-code. Denk ook aan het "infoblokje" — wat is het verschil met commentaar bovenaan het programma?
  4. Lees bij het derde werkcollege hoe het verslag van de eerste opgave eruit moet zien. En bij het zesde werkcollege hoe het verslag van de tweede opgave eruit moet zien, Zijn spaties/tabs goed verwerkt?