Programmeermethoden
Werkcollege 6: Tweede opgave III

Het zesde werkcollege van het vak Programmeermethoden vindt plaats in zaal 302/304, zaal 303, zaal 306/308 en zalen 307 en 309 (de PC-zalen), op donderdag 11 oktober 2018, van 13:30 tot 15:15 uur voor de Informatica-studenten en op maandag 15 oktober 2018, van 13:30 tot 15:15 uur voor de Wiskunde-studenten. Anderen mogen kiezen. Het wordt verzorgd door de vaste staf.

Spreek/Vragenuur in zalen 302 ... 309: donderdag 11 oktober 2018, van circa 15:15 tot 17:00 uur; en maandag 15 oktober 2018, van circa 15:15 tot 17:00 uur.

Voorbereiding

Als voorkennis wordt bekend verondersteld:

Het eigenlijke werkcollege

  1. Maak de tweede programmeeropgave af. Deadline: maandag 15 oktober 2018, 17:00 uur.
    Zie verder het vijfde werkcollege.
Hoe moet het verslag eruit zien? Allereerst natuurlijk weer in PDF, met LaTeX (zie het derde werkcollege).
Dit keer moet in Hoofdstuk 1 kort, aan de hand van een kleine eigengemaakte voorbeeld-file (bestaande uit zeg twee regels, met \begin{verbatim} en \end{verbatim} eromheen), worden uitgelegd wat het programma doet. Geef hier ook de definitie van Lychrel-getal. Verder moet hier kort en duidelijk staan voor welke situaties het programma niet werkt, indien van toepassing.
Geef ook een stelling = ware bewering over Lychrel-getallen voor andere grondtallen, bijvoorbeeld grondtal 2 (hint: Google, wiki, Lychrel, 22). Liefhebbers (1): met bewijs. Liefhebbers (2): met nette referentie, zie onder of bij de derde programmeeropgave (dan moet het).
Beantwoord de volgende vraag: waarom moet het eerste niet-cijfer na een nieuwe pincode nog met de oude pincode ge(de)codeerd worden? Oftewel: wat gaat er anders mis?
Tot slot verwachten we hier een korte tijdsverantwoording, in uren, per week; voor duo's: voor beide partners een tijdsverantwoording! Gebruik een tabel; geef ook het totaal aantal gewerkte uren.
Samengevat:

Huiswerk

De antwoorden op de opgaven worden tevens via WWW verspreid, evenals de uitwerkingen van oude tentamens. Als er vragen over de opgaven zijn, stel deze dan (ook) op het college.