Programmeermethoden
Werkcollege 6: Tweede opgave III

Het zesde werkcollege van het vak Programmeermethoden vindt plaats in zaal 302/304, zaal 303, zaal 306/308 en zalen 307 en 309 (de PC-zalen), op donderdag 10 oktober 2019, van 13:45 tot 16:00 uur voor de Informatica-studenten en op maandag 14 oktober 2019, van 13:45 tot 16:00 uur voor de Wiskunde-studenten. Anderen mogen kiezen. Het wordt verzorgd door de vaste staf.

Spreek/Vragenuur in zalen 302 ... 309: donderdag 10 en maandag 14 oktober 2019, aansluitend op het werkcollege.

Voorbereiding

Als voorkennis wordt bekend verondersteld:

Het eigenlijke werkcollege

  1. Maak de tweede programmeeropgave af. Deadline: maandag 14 oktober 2019, 17:00 uur.
    Zie verder het vijfde werkcollege.
Hoe moet het verslag eruit zien? Allereerst natuurlijk weer in PDF, met LaTeX (zie het derde werkcollege).
Dit keer moet in Hoofdstuk 1 kort, aan de hand van een kleine eigengemaakte voorbeeld-file (bestaande uit zeg vier regels, met \begin{verbatim} en \end{verbatim} eromheen), worden uitgelegd wat het programma doet: geef originele file en doelfile. Geef hier ook de definitie van Lychrel-getal. Verder moet hier kort en duidelijk staan voor welke situaties het programma niet werkt, indien van toepassing.
Geef ook een stelling = ware bewering over Lychrel-getallen voor andere grondtallen, bijvoorbeeld grondtal 2 (hint: Google, wiki, Lychrel, 22). Liefhebbers (1): met bewijs. Liefhebbers (2): met nette referentie, zie verderop of bij de derde programmeeropgave (dan moet het).
Deze opgave gaat over //-commentaar. Beantwoord in het verslag de volgende vraag: waarom zou je normaal gesproken /* ... */-commentaar spaarzaam willen gebruiken?
Tot slot verwachten we hier een korte tijdsverantwoording, in uren, per week; voor duo's: voor beide partners een tijdsverantwoording! Gebruik een tabel; geef ook het totaal aantal gewerkte uren.
Samengevat:

Huiswerk

De antwoorden op de opgaven worden tevens via WWW verspreid, evenals de uitwerkingen van oude tentamens. Als er vragen over de opgaven zijn, stel deze dan (ook) op het college.