Oude Tentamens

Er zijn diverse oude tentamens en uitwerkingen daarvan beschikbaar. De tentamens zijn beschikbaar in PDF , de uitwerkingen in gewoon tekst-formaat (geef svp fouten even door). En bij de uitwerkingen van de opgave over "call-by-value/reference" moet uiteraard uitleg!

Het tentamen voor studenten Natuurkunde en/of Sterrenkunde (PMNS) was in het studiejaar 2015-2016 verschillend: het onderwerp "pointers" hoorde voor hen niet meer tot de tentamenstof. Vanaf het studiejaar 2016-2017 hebben zij een eigen vak.