LIACS >Kristian Rietveld >Courses >Operating Systems Voorjaar 2016
headerimg

Operating Systems, Voorjaar 2016

Literatuur

Boek: Operating System Concepts, 9th Edition (International Student Version). Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. 2014. Wiley Publishing.

De hand-outs behorende bij het boek zijn beschikbaar op http://codex.cs.yale.edu/avi/os-book/OS9/slide-dir/index.html.
Daarnaast zijn de extra slides hier te downloaden:

Extra website links:

Tentamenstof

De tentamenstof omvat al hetgeen dat tijdens de colleges is behandeld. Dit betreft de volgende hoofdstukken:

 • Ch. 1: Introduction
 • Ch. 2: System Structures
 • Ch. 3: Process Concept
 • Ch. 4: Multithreading
 • Ch. 5: Process Scheduling
 • Ch. 6: Synchronization
 • Ch. 8: Memory-Management Strategies
 • Ch. 9: Virtual-Memory Management
 • Ch. 10: File Systems
 • Ch. 11: Implementing File Systems
 • Ch. 12: Mass-Storage Structure
Naast het materiaal uit het boek maken ook de slides over virtualization deel uit van de tentamenstof. Een gedetailleerd overzicht van secties die kunnen worden overgeslagen en een selectie van oefenopgaven uit het boek is hier te vinden. Het is mogelijk om feedback te krijgen op gemaakte oefenopgaven. Het is dan wel van belang dat deze opgaven voor vrijdag 3 juni zijn ingeleverd per e-mail of postvak van de docent.

Oefententamens

Tentamen juni 2016.
Tentamen juni 2015.
Tentamen juni 2014.
Tentamen mei 2011.