Programmeermethoden
Werkcollege 8: Op papier II en Derde opgave II

Het achtste werkcollege van het vak Programmeermethoden vindt plaats in de week van 30 oktober tot met 3 november 2023.

Voorbereiding

Als voorkennis wordt bekend verondersteld:

Het eigenlijke werkcollege

Doe deze opgaven op papier. Maak allereerst de opgaven 1a en 2a.

Werk verder aan de derde programmeeropgave. Zie ook de tips bij het zevende werkcollege.

Vergeet niet een constructor te maken, die bijvoorbeeld de wereld = de puzzel "schoon" maakt. En de beschrijvingen ook.
Zorg er eerst voor dat alles werkt voor de rijen. Denk er aan dat de beschrijving van de zoveelste rij zelf een rijtje getallen is. Samen vormen deze beschrijvingen dus weer een 2-dimensionaal array. Vul beschrijvingen aan met nullen. Misschien is het slim om twee van deze arrays te onderhouden, een voor de beschrijvingen na de laatste aanroep "Maak beschrijvingen" (de zogeheten "gegeven" puzzel-beschrijvingen) en een voor de beschrijvingen van het huidige plaatje. En later nog eens twee voor de kolommen ...

Huiswerk

Maak opgaven met arrays uit de opgavenbundel (Opgaven 31 tot en met 36).

De antwoorden op de opgaven worden tevens via WWW verspreid, evenals de uitwerkingen van oude tentamens. Als er vragen over de opgaven zijn, laat het weten.