Programmeermethoden 2020
Vierde programmeeropgave: Grote getallen

De vierde programmeeropgave van het vak Programmeermethoden in het najaar van 2020 heet Grote getallen; zie ook het elfde werkcollege, en lees geregeld deze pagina op WWW.

De opgave

Het is de bedoeling om een C++-programma te maken dat de gebruiker in staat stelt met grote getallen te rekenen via een eenvoudig menu. De grote getallen worden gerepresenteerd door dubbelverbonden pointer-lijstjes (rijtjes): met pointers dus! Ieder vakje uit de rij (een "cijfervakje") bevat een int waarin k cijfers van het getal zitten opgeslagen; hierbij is k een constante, met waarde tussen 1 en 9. In feite werken we in het 10k-tallig stelsel. Zo wordt, als k=2, het getal 23056007008 opgeslagen in 6 cijfervakjes: 2 30 56 0 70 8.

In het menu kan de gebruiker een drietal grote getallen, zeg A, B en C, manipuleren (je kunt een array met drie grote getallen gebruiken). De gebruiker kan voor elk van de drie een getal invoeren, twee ervan optellen of vermenigvuldigen naar de derde, of een Fibonacci-getal in een ervan laten uitrekenen. Bijvoorbeeld: stop 123056007008 in B, het 567-e Fibonacci-getal in C en hun som in A. Steeds worden de drie getallen afgedrukt.
De menu-structuur is verder vergelijkbaar met die van de derde programmeeropgave. Zo kan de functie leesGetal opnieuw gebruikt worden!

De bedoeling is een klasse (class) grootgetal te maken, met member-variabelen:

 1. een pointer begin naar het begin van de rij met cijfervakjes;
 2. een pointer einde naar het eind van de rij met cijfervakjes;
 3. een int met het aantal gebruikte cijfervakjes.
De cijfervakjes (een struct met twee pointers en een int) zijn dubbelverbonden: ieder cijfervakje heeft een pointer vorige naar het vorige cijfervakje en volgende naar het volgende cijfervakje.
De klasse heeft in ieder geval de volgende functies:
 1. print: druk groot getal af op het beeldscherm (loop het getal af via de begin-pointer, langs de volgende-pointers; let op de nullen)
 2. leesin: lees groot getal in vanaf toetsenbord (wat er gebeurt als iemand niet een k-voud aan cijfers geeft, mag je zelf beslissen, maar het moet wel redelijk werken)
 3. telop(gg1,gg2): het grote getal moet de som worden van de grote getallen gg1 en gg2 (loop de getallen af via hun einde-pointers, langs de vorige-pointers)
 4. fibonacci(n): het grote getal wordt het n-de Fibonacci-getal (met n<10000); het eerste en tweede Fibonacci-getal zijn 1, en de som van het i-de en het i+1-de is het i+2-de; gebruik herhaald telop
 5. vermenigvuldig(gg1,gg2): het grote getal moet het product worden van de grote getallen gg1 en gg2 (als deze optie ontbreekt, kost dat één punt)

  ================ hulpfuncties (private) ===================

 6. voegvoor(x): voeg een cijfervakje met een gegeven getal x erin vooraan het reeds gebouwde grote getal toe (pas op als dit het eerste cijfervakje is!)
 7. voegachter(x): voeg een cijfervakje met een gegeven getal x erin achteraan het reeds gebouwde grote getal toe (pas op als dit het eerste cijfervakje is!)
 8. vernietig: gooi alle door het grote getal gebruikte cijfervakjes weg
 9. kopieer(gg): kopieert gg naar het grote getal: met A.kopieer (B) wordt A een kopie van B
De eerste vijf functies staan gegeven in volgorde van moeilijkheid. Maak eerst de overige (hulp)functies; andere hulpfuncties kunnen ook nuttig zijn. Denk aan een constructor. En aan het netjes opruimen van getallen via vernietig (en een destructor). Ruim dus eerst een groot getal op, voordat je het opnieuw vult.
Als k > 4 is, kan bij het vermenigvuldigen een productje van twee int's boven INT_MAX uit komen. Gebruik voor dat productje tijdelijk een long of long long, dat zal wel helpen.

Maak ook een stapel. Deze onthoudt het derde grote getal, zeg C, steeds als dat verandert. De gebruiker kan hiermee naar keuze (herhaald) een stap terug doen.

Het is de bedoeling om een drietal files te produceren: de eerste bevat main en het menu, de tweede (zeg gg.h) bevat de klasse-definitie voor grote getallen en voor de stapel, en de derde (zeg gg.cc) bevat de functies uit die klassen. Maak ook een makefile, zie later. Tip: splits vanaf het begin in drie files!
In Code::Blocks open je een nieuw project via "File -- New project -- Empty project", vul wat in, en voeg de files toe via "Project -- Add files", en daarna het project compileren op de gebruikelijke manier. Of, op eigen risco, lees over projecten.
Nieuw: video (5 minuten) over projecten in Code::Blocks.
Liefhebbers: Compileer de files ook op een Linux-machine (bijvoorbeeld in Windows 10 met Windows Subsystem for Linux (WSL)), en maak een makefile. Op een Mac moet dat laatste ook, trouwens.

Opmerkingen
Gebruik geschikte (member)functies. Bij deze opgave mogen wederom bij elke functie (ook main) tussen begin-{ en eind-} hooguit circa 30 niet al te volle regels staan! De menu-functie mag eventueel wat langer zijn. Elke functie dient van commentaar voorzien te zijn. Let op goed parametergebruik: alle parameters, met uitzondering van membervariabelen, in de heading doorgeven, en de variabele-declaraties zowel bij main als bij de andere functies aan het begin. De enige te gebruiken headerfile is in principe iostream. Er mogen geen strings gebruikt worden. Zeer ruwe indicatie voor de lengte van de gezamenlijke C++-files: 600 regels. Denk aan het infoblokje.

Uiterste inleverdatum: maandag 7 december 2020, 17:00 uur.
Manier van inleveren:

Te gebruiken compiler: als hij maar C++ vertaalt; het programma moet in principe zowel op een Linux-machine (met g++) als onder Code::Blocks draaien. Normering: layout 1; verslag 1; commentaar 1; modulariteit (OOP, functies) 3; werking 4. Eventuele aanvullingen en verbeteringen: lees deze WWW-bladzijde: www.liacs.leidenuniv.nl/~kosterswa/pm/op4pm.php.