Logo

Programmeermethoden


Programmeermethoden (PM) is een verplicht eerstejaarsvak bij de opleidingen Informatica en Wiskunde aan de Universiteit Leiden. Het is zes EC studiepunten waard; er horen vier programmeeropgaven bij — en een schriftelijk tentamen.

Het vak wordt aangeboden in het najaarssemester en beoogt studenten de basiskennis en -vaardigheden aan te leren voor het ontwikkelen van computerprogramma's, en wel met behulp van de programmeertaal C++. Het is echter meer dan een cursus programmeren, het gaat om methoden: algoritmen.

De verzorging van het vak is in handen van LIACS, de Informatica-afdeling van de Leidse universiteit; docenten: Walter Kosters en Jonathan Vis.

Iedereen is welkom bij de colleges, werkcolleges en vragenuren. De colleges zijn later ook op video te bekijken.