omhoog naar college.

Opdrachten Datastructuren

De docent Programmeertechnieken, J.K. Vis, heeft een aantal jaar geleden slides gemaakt waar hij een aantal aspecten van nette programmeerstijl heeft aangegeven: const correctness, code style, comments. Doe er je voordeel mee.

Najaar 2023

Bij het college horen drie opdrachten voldoende gemaakt te worden. Graag in tweetallen. Deze komen hier één voor één beschikbaar. Op het werkcollege kun je de opdrachten uitwerken, er is dan begeleiding door kundige studentassistenten. Inleveren via BrightStuff.

De opdrachten kunnen steeds worden herkanst. Daar wordt een schema nog voor opgesteld.

Programmeeropdracht 1. Stapel

De jaarlijkse klasieker, vier implementaties.

Opdracht (pdf) en test-skelet handoutmain23.cc 20'9.23 Gebruik in handoutmain getline ipv >> om zo een hele regel te kunnen inlezen.
20'9.23 Op het derde werkcollege wordt de tweede opdracht gestart. De deadline van de eerste opdracht is diezelfde dag zodat er nog laatste vragen kunnen worden gesteld.

Programmeeropdracht 2. Expressies

Opdracht (pdf) Deadline 11.10 en 1.11.

Let op: Voeg een makefile toe. Lever als één bestand in, gezipt.

Het doel is om een eenvoudige formule-manipulator te schrijven voor het differentiëren van klassieke functies. Voor de overzichtelijkheid is de opdracht in twee delen gesplitst. Allereerst in deel één het inlezen van de formules, het opstellen van de boomrepresentatie, en de weergave van de gerepresenteerde formule. In het tweede deel moet er gedifferentieerd worden, en de verkregen formules in enige mate gefatsoeneerd. Het is echt verstanding om de hele opdracht door te lezen alvoor u begint.

Programmeeropdracht 3. Patroonherkenning

Opdracht (pdf) Deadline 18.11 en 2.12. Op zaterdag ditmaal.

Reguliere expressies kunnen patronen specificeren. We willen controleren of een string aan zo'n patroon voldoet. Allereerst zetten we een expressie om in een eindige automaat. Dan wandelen we in de automaat om te kijken of de string geaccepteerd wordt.

Slides expressies en automaten (pdf), uit FoCS (recentere jaren verstopt achter Brightstuff) en Automata Theory (tweede jaar, college 6).