Datastructuren

Voor bachelor Informatica. Datastructuren 4032DATAS.

Editie najaar 2020. Welkom!

Docent: H.J. Hoogeboom (@ liacs.leidenuniv, Hendrik Jan)

College:
- op woensdag 14:15-16:00, on-line pre-recorded (vanaf 2 sep)
- op maandag 13:00-14:45, Gorlaeus, Snellius (on-campus, vanaf 14 sep)

Brightspace: 4032DATASY_2021_WN.
We zullen Brightspace gebruiken voor mededelingen en vragen. Daartoe hebben we een forum geopenend.
De opnames van de colleges zal ik linken bij het studiemateriaal, zie onder.

PS. Opmerkingen gemaakt in de enquetes over het college dit jaar.

Studiemateriaal

Zelfstudie: Presentatie (video+slides), dictaat en oude tentamens, zie aparte pagina.
Oefen. Gebruik het forum op Brightspace om vragen te stellen over de collegestof.

Het boek dat ik als inspiratie heb gevolgd is: Adam Drozdek, Data Structures and Algorithms in C++, 4th / International Edition. ISBN13: 9781133613053. Aanbevolen, niet verplicht: er is ook een dictaat beschikbaar. De derde druk verschilt niet veel van deze vierde.

Practicum

Coordinatie: J.P. Bascur Cifuentes (Juan)
Begeleiding: Meili Hegeman en Xander Lenstra.

Werkcollege in principe voor tweedejaars Informatica, in de zalen Gorlaeus 3, Snellius 408, 407/9, 413. Het blijkt echter dat er ruimte is voor andere studenten om aanwezig te zijn bij de werkcolleges.
(on)Regelmatig wordt online ondersteuning aangeboden.
Algemene vragen kunnen alvast via Brightspace.

Programmeeropdracht 1. Stapel

Opdracht (pdf) en test-skelet handoutmain.cc

Programmeeropdracht 2. Expressies

Opdracht (pdf)

Programmeeropdracht 3. Priority Queue en Dijkstra

Opdracht (pdf)

Implementeer een priority queue en gebruik deze om afstanden tussen knopen te bepalen in een graaf.
Testbestanden: graaf fibo.grf, afstanden fibo.con

Vorige jaren

Via vorig jaar


Bachelor Informatica Leiden.