Opmerkingen Datastructuren corona-najaar 2020

De onderwijscommissie vraagt op de enquetes expliciet de goede en zwakke punten van het vak.
Hieronder de mening van de studenten, overgenomen van de evaluatieformulieren (samen met het eindcijfer).

Het programmeeronderwijs had dit rampjaar wekelijkse begeleiding.
Het theorie-gedeelte van het vak (tentamen) werd zelfstandig bestudeerd, aan de hand van het bestaande dictaat, relatief korte video's aan de hand van de slides, en een klein aantal vragensessies (waar slecht gebruik van werd gemaakt).

De opmerkingen zijn vriendelijker dan ik aanvankelijk verwacht had. Bedankt voor jullie inzet en doorzettingsvermogen dit jaar.

Totaaloordeel vak 7.5 (n=53)

8 goed uitleggen
8
8 korte lessen, maar zeer duidelijk en met alle informatie. meer oefenmateriaal voor tijdens het collegejaar zou fijn zijn. Er waren alleen tentamens beschikbaar, een paar gerichte opgaven per les zouden fijn zijn.
7
9 De filmpjes waren duidelijk en beknopt. Goede uitleg en behandelde alle stof. Gegeven de omstandigheden (corona) heeft meneer H zijn vak heel goed aangepast.
8
9 Interessante stof! Betere uitleg bij nakijkformulier assignments
7
8
8 Goede colleges waar alles in een fijn tempo duidelijk wordt uitgelegd
9 Goed online college en filmpje kort en duidelijk
8 Goede structuur in de colleges en slides. Handig voor het leren.
7
7 Enthousiasme en humor (en af en toe gepraat). Een paar extra stap voor stap voorbeelden in het diktaat zouden welkom zijn als je het werkcollege gemist hebt.
8 Duidelijke colleges met goede voorbeelden. Fijn en rustig uitgelegd in korte tijd. Veel oefententamens beschikbaar met goede uitwerkingen. Het was fijn geweest als tussendoor specifieke opgaven zouden worden opgegeven en meteen na het hoorcollege mee te oefenen. Ik kreeg geen antwoord van de studentassistenten op een mail.
8 Snel antwoord, duidelijke lesstructuur, filmpjes per onderwerp en niet per college (voelt anders zo lang aan)
9
8
7 Super aardige man die altijd naar oplossingen zoekt Vooraf opgenomen colleges werken niet voor mij. Liever Kaltura. Deze wel opgenomen.
3
7
9 Alles was prettig geregeld, de hoorcolleges waren erg duidelijk, de opdrachten sloten goed op de stof aan en waren van een goede moeilijkheid. Het tentamen sloot er ook goed op aan.
8 Duidelijke uitleg en leuke opdrachten die practisch de stof eigen maken.
7
8 Veel oefenmateriaal -
8
6 Goede niet te lange video's Hou op met individuele sites
6 - Weinig collegestof
- Video's sluiten qua niveau niet aan bij toets
8
7 - Lekker duidelijk :)
- overzichtelijk
- goede assistentie
- de filmpjes van de colleges zijn goed! ook fijn dat ze per onderdeel worden opgenomen.
/
8 - -
9 - colleges zijn kort en to-the-point, docenten kunnen hier van leren
- leuke manier gegeven, af en toe humor erin is perfect
- toetsing is niet makkelijk maar wel heel duidelijk wat je moet kunnen
Beste vak gegeven in coronatijd 10/10
- wellicht iets meer uitleg (tekst) op slides zelf
- oefenopgaves per hoofdstuk zou handig zijn op de website
8 Uitleg was goed en de handout was zeer handig tijdens het leren.
8
9
7
8 uitgebreide uitleg van ingewikkeldere onderwerpen. Assistent mag bij het geven van een werkcollege minstens zelf de opdracht gelezen en begrepen hebben, anders wordt inhoudelijke vraag stellen erg ingewikkeld.
8 Veel oefenmateriaal. Veel mogelijkheden tot vragen.
8
9 heel nuttige dingen voor verdere studie.
7 Duidelijke uitleg over opgaven
7 Veel oefenmateriaal, goed dictaat Uitwerkingen zouden fijn zijn bij dictaatvragen en of tentamens
. . .
8 Meneer H is duidelijk en direct. Het liefst had ik iets meer oefenmateriaal met uitwerkingen gehad, het liefst uit een bestaand lesboek.
7 Veel kennis, en interessante niet te lange uitleg nvt.
6
7
7
9
10 docent goed. veel materiaal uit voorg. jaren
7
3
7 - -
7
6 Docent kan goed uitleggen. -
8 Aardig, snelle reacties Veel feitenkennis op de toets.
7 - -
7
7
8 Goeie, heldere filmpjes. Per onderwerp ipv colleges van 2 uur (heel fijn)
8
7 Goede, duidelijk videos. Zijn goed te volgen, mede door de niet al te lange duur en door de duidelijk scheiding tussen de onderwerpen. Ik zou het fijn vinden als er meer via brightspace gewerkt zou worden. Nu moet ik alleen voor dit vak naar een aparte website.
9
8 Goede uitleg over de stof (en de video's hoefden naar mijn mening niet versneld afgespeeld te worden voor een redelijk tempo) Er staan wat oude tentamens op de site zonder uitwerkingen. Als het mogelijk is is het fijn om ook die te kunnen nakijken.
6


2019 « -- up -- » 2021