Programmeermethoden is een verplicht eerstejaarsvak bij de opleidingen Informatica, Wiskunde, Natuurkunde en Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Het is zes EC studiepunten waard; er horen vier programmeeropgaven bij.
In het studiejaar 2015-2016 zijn er enkele wijzigingen voor studenten Natuur/Sterrenkunde.


Het vak wordt aangeboden in het najaarssemester en beoogt studenten de basiskennis en -vaardigheden aan te leren voor het ontwikkelen van computerprogramma's, en wel met behulp van de programmeertaal C++. Het is echter meer dan een cursus programmeren, het gaat om methoden. Natuur/Sterrenkundigen leren ook Python.


De verzorging van het vak is in handen van LIACS, de Informatica-afdeling van de Leidse universiteit; docent: Walter Kosters.


Eerste activiteit najaar 2015 (Leiden): college op woensdag 2 september, 11:15-13:00 uur, Gorlaeus zaal 1; voor informatici en wiskundigen 's middags gevolgd door werkcollege in de computerzalen van het Snellius (natuur/sterrenkundigen hebben dit werkcollege op donderdag 3 september, 11:15-13:00 uur). Neem je ULCN-paswoord mee!

Eerste activiteit najaar 2015 (Den Haag): college op dinsdag 1 september, 11:15-13:00 uur, in Stichthage, Den Haag CS, dertiende etage, zaal Benoordenhout, 's middags gevolgd door werkcollege in de computerzaal Paleistuin/Malieveld. Neem je ULCN-paswoord mee!