Zegel Universiteit Leiden Toren Academiegebouw

Fundamentele Informatica 3, najaar 2006


Vanwege een roosterwijziging wordt Fundamentele Informatica 3 in het vervolg in het najaar (vijfde semester) gegeven, voor het eerst in het najaar van 2006. Fundamentele Informatica 2 blijft geroosterd in het derde semester (dus ook in het najaar).

Practische informatie

Docent: Rudy van Vliet
te vinden op: kamer 150 van het Snellius
telefoon: 071-527 7050
email: rvvliet@liacs.nl
Opzet college: hoorcollege en werkcollege (gecombineerd)
Collegetijden: maandag van 13:45 - 15:30 uur in zaal 412 en dinsdag van 13:45 - 15:30 uur in zaal 401, van 4 september tot en met 5 december 2006.
Op maandag 2 oktober en dinsdag 3 oktober was er geen college.

Tentamens

Het tentamen van vrijdag 26 januari 2007 is nagekeken. Iedereen heeft een halve punt cadeau gekregen. De resulterende cijfers (inclusief eventuele bonus van de huiswerkopgaven) zijn hier te vinden. Je kunt je uitwerkingen ophalen bij Rudy van Vliet.

Ook het herkansingstentamen van maandag 20 augustus 2007 is nagekeken. En opnieuw heeft iedereen een halve punt cadeau gekregen. De resulterende cijfers zijn hier te vinden. Je kunt je uitwerkingen ophalen bij Rudy van Vliet.

Studielast

In afwijking van eerdere mededelingen, krijgen mensen die het tentamen halen niet 6 EC, maar slechts 5 EC. De studie-adviseur heeft verzekerd dat dit geen nadelige consequenties zal hebben voor de betrokken studenten.

Huiswerkopgaven:

In de loop van het semester zijn drie huiswerkopgaven opgegeven, waarmee je bonuspunten voor het tentamen kon verdienen. Verdiende bonuspunten zijn alleen geldig voor het eerste-kans tentamen, op vrijdag 26 januari 2007. Een lijst met verdiende bonussen hangt bij de deur van kamer 150. Als Rudy van Vliet zelf aanwezig is, kun je bij hem je uitwerkingen met commentaar ophalen.

Doelstelling:

Verwerven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van computers (algoritmes). Kennismaken met fundamentele inzichten die ten grondslag liggen aan de informatica als wetenschappelijke discipline.

Inhoud:

Context-vrije talen: grammatica's en stapelautomaten; determinisme, parsing. De Turingmachine als algemeen model voor berekenbaarheid: herkennen, beslissen en rekenen met Turingmachines, niet-determinisme, universele Turingmachines, Church-Turing These. Recursief opsombare talen en de Chomsky hierarchie. Het stopprobleem, berekenbaarheid,(on)beslisbare problemen.

Voorkennis:

Fundamentele Informatica 1 en Fundamentele Informatica 2

Literatuur:

John C. Martin, Introduction to Languages and the Theory of Computation, 3rd edition, McGraw Hill, 2003
NB: dit boek wordt ook gebruikt bij het college Fundamentele Informatica 2

Tentamenstof:

De tentamenstof is in grote lijnen Opmerkingen: Begrippen en notaties behandeld bij Fundamentele Informatica 2 worden bekend verondersteld; notaties en technieken uit de eerste twee hoofdstukken moeten kunnen worden gebruikt!
Let op: de stof uit hoofdstuk 8 die bij FI2 is overgeslagen omdat hoofdstuk 7 niet was behandeld, hoort nu WEL tot de tentamenstof; het gaat met name om de plaatsen waar wordt verwezen naar pushdown automaten (PDA) en deterministisch context-vrije talen (DCFL).
Om het allemaal op een rijtje te zetten, de tentamenstof is:

Uitwerkingen van geselecteerde opgaven:

bij hoofdstuk 7 (en aanvulling op 8) als ps file en als pdf file
bij hoofdstuk 9 als ps file en als pdf file
bij hoofdstuk 10 als ps file en als pdf file
bij hoofdstuk 11 als ps file en als pdf file .

Tijdens het college van 9 oktober 2006 is de uitwerking van een eerder behandelde opgave (een variant van opgave 7.28.b) uitgedeeld. Ook is een algemene uitwerking van opgave 11.12.l beschikbaar. Beide uitwerkingen vindt u hier, als ps file en als pdf file .

Oude tentamens:

mei 2004, ps file
augustus 2004, ps file
mei 2005, ps file
augustus 2005, ps file
januari 2007, ps file en pdf
augustus 2007, ps file en pdf
Het vak Fundamentele Informatica 3 wordt al enkele jaren gegeven. De vorige keer was in het voorjaar van 2005. De website van dat jaar vindt u hier.
Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar:
Rudy van Vliet; rvvliet@liacs.nl
Laatste wijziging: 9 januari 2012 - http://www.liacs.nl/home/rvvliet/fi3/fi3_nj2006.html