LIACS >Kristian Rietveld >Courses >Netwerken Voorjaar 2016
headerimg

Banner image adapted from http://www.flickr.com/photos/timdorr/2248325786

Netwerken, Voorjaar 2016

Docent: prof.dr. H. A. G. Wijshoff

A.s. maandag 23 mei zal er om 16:00 uur een vragenuur zijn in zaal 403.

Beschrijving

Netwerken is een derdejaars vak in de bachelor Informatica. Het college behandelt moderne computernetwerken en de daarbij behorende protocollen en theorieën. Hierbij zal worden gekeken naar zowel lokale netwerken (LANs) als wide area netwerken (WANs). Behandeld worden zaken als encoding, data-transmissie, error-correctie, bridging, Ethernet, ATM, TCP/IP, packet-switching, circuit-switching, routing, flow control en congestion control.

Examinering

Schriftelijk aan het eind van het semester. Voor het vak kunnen 6 EC worden behaald.

Tentamenstof

De tentamenstof omvat al hetgeen dat wordt behandeld op de slides behorende bij het vak. Deze slides kunnen hieronder worden gedownload. De genoemde literatuur kan worden gebruikt als naslag.

Literatuur

Boeken

William Stallings, `Data and Computer Communications', ninth edition, Prentice-Hall, 2010.

A.S. Tanenbaum, `Computer Networks', Prentice Hall, 1996.

Slides

  1. Basics
  2. Encodings
  3. Data Link Layer
  4. Multiplexing, Switching and Routing
  5. Internet
  6. Encryptions
  7. Wireless Networking
  8. Mouseclick

Bonus assignment

Met de bonus assignment kan er tot 1.0 punt bonus op het tentamen worden verdiend. Behaalde bonuspunten worden alleen meegerekend als het tentamencijfer voldoende is. Deze opdracht is individueel! Downloads: de omschrijving van de bonus assignment (update 9 mei 2016: de parameterreeksen zijn aangepast en het aantal te testen parameters is teruggebracht) en de implementatie van Stop-and-wait ARQ die als begin wordt gegeven.

In het geval van compilatieproblemen op recente Linux distributies, probeer in de Makefile de optie -std=c99 te vervangen met -std=gnu99.

Oefententamens

Belangrijk!: de onderstaande tentamens zijn oude oefententamens. Omdat vanaf het collegejaar 2012-2013 de tentamenstof is uitgebreid zijn deze oude oefententamens niet volledig representatief!

Tijdschema

Hoorcollege: dinsdagen van 11:15 tot 13:00 in zaal 174.

DatumBeschrijving
Di. 2 februari Uur 3, 4: Hoorcollege: Introductie.
Di. 9 februari Uur 3, 4: Hoorcollege: TBA
Di. 16 februari Uur 3, 4: Hoorcollege: TBA
Di. 23 februari Geen hoorcollege
Di. 1 maart Uur 3, 4: Hoorcollege: TBA
Di. 8 maart Collegevrij: Hertentamenweek
Di. 15 maart Uur 3, 4: Hoorcollege: TBA
Di. 22 maart Uur 3, 4: Hoorcollege: TBA
Di. 29 maart Uur 3, 4: Hoorcollege: TBA
Di. 5 april Uur 3, 4: Hoorcollege: TBA
Di. 12 april Uur 3, 4: Hoorcollege: TBA
Di. 19 april Uur 3, 4: Hoorcollege: TBA
Di. 26 april Uur 3, 4: Geen hoorcollege
Di. 3 mei Uur 3, 4: Hoorcollege: TBA
Di. 10 mei Uur 3, 4: Hoorcollege: TBA
Zo. 15 mei Deadline bonus assignment
Di. 17 mei Uur 3, 4: Hoorcollege: TBA
Ma. 23 mei 16:00: Vragenuur in zaal 403
Di. 24 mei 14:00 - 17:00: Tentamen
Wo. 6 juli 10:00 - 13:00: Hertentamen

Voorgaande jaren