LIACS >Kristian Rietveld >Courses >Netwerken Voorjaar 2015
headerimg

Banner image adapted from http://www.flickr.com/photos/timdorr/2248325786

Netwerken, Voorjaar 2015

Docent: prof.dr. H. A. G. Wijshoff
Assistent: dr. K. F. D. Rietveld

Beschrijving

Netwerken is een derdejaars vak in de bachelor Informatica. Het college behandelt moderne computernetwerken en de daarbij behorende protocollen en theorieën. Hierbij zal worden gekeken naar zowel lokale netwerken (LANs) als wide area netwerken (WANs). Behandeld worden zaken als encoding, data-transmissie, error-correctie, bridging, Ethernet, ATM, TCP/IP, packet-switching, circuit-switching, routing, flow control en congestion control.

Examinering

Schriftelijk aan het eind van het semester. Voor het vak kunnen 6 EC worden behaald.

UPDATE (16 aug 2015): Het hertentamen van 5 juli jl. is nagekeken, de uitslagen zijn te vinden naast de deur van kamer 145a.

Het tentamen van 26 mei jl. is nagekeken.

Tentamenstof

De tentamenstof omvat al hetgeen dat wordt behandeld op de slides behorende bij het vak. Deze slides kunnen hieronder worden gedownload. De genoemde literatuur kan worden gebruikt als naslag.

Literatuur

Boeken

William Stallings, `Data and Computer Communications', ninth edition, Prentice-Hall, 2010.

A.S. Tanenbaum, `Computer Networks', Prentice Hall, 1996.

Slides

  1. Basics
  2. Encodings
  3. Data Link Layer
  4. Multiplexing, Switching and Routing
  5. Wireless Networking
  6. Internet
  7. Encryptions (updated 14 april)
  8. SSL Vulnerabilities
  9. Mouseclick

Oefententamens

Belangrijk!: de onderstaande tentamens zijn oude oefententamens. Omdat vanaf het collegejaar 2012-2013 de tentamenstof is uitgebreid zijn deze oude oefententamens niet volledig representatief!

Contact

De assistent is te bereiken middels e-mail naar krietvel (at) liacs.nl.

Tijdschema

Hoorcollege: dinsdagen van 11:15 tot 13:00 in zaal 405.


DatumBeschrijving
3 februari 2015Let op: hoorcollege in zaal 312.
10 februari 2015Let op: hoorcollege in zaal 312.
17 februari 2015Let op: hoorcollege in zaal 312.
24 februari 2015Let op: hoorcollege in zaal 312.
3 maart 2015Let op: hoorcollege in zaal 312.
10 maart 2015Geen college ivm. hertentamenweek.
17 maart 2015
24 maart 2015
31 maart 2015
7 april 2015
14 april 2015
21 april 2015
28 april 2015Geen college.
5 mei 2015Geen college ivm bevrijdingsdag.
12 mei 2015
19 mei 2015
Di. 26 mei 201514:00 uur - 17:00 uur: Tentamen.
Wo. 8 juli 201514:00 uur - 17:00 uur: Hertentamen.

Voorgaande jaren