About me

In maart 2018 ben ik gestart als PhD studente aan de Universiteit van Leiden. Ik ben deel van de Text Mining & Retrieval Leiden group en van het Data Science Research Programme – een samenwerkingsverband van PhD studenten van allerlei faculteiten die gemeen hebben dat ze allemaal met data science werken in hun eigen veld. Op een reguliere dag, ben ik vaak bezig met schrijven, programmeren, data schoonmaken of het bedenken van creatieve oplossingen voor uitdagingen in mijn onderzoek. Mijn werk draait vooral om taal en dan vooral om de vraag: hoe kunnen we zorgen dat een computer taal begrijpt? Ondanks dat ik Neurowetenschappen heb gestudeerd, past dit project perfect bij me. Ik kan namelijk in dit project mijn interesse in data science combineren met mijn passie om zorg te verbeteren.

Voor mijn code: https://github.com/AnneDirkson

TMRL group: http://tmr.liacs.nl/

Data Science Research Programme: https://www.universiteitleiden.nl/en/data-science-research-programme

Mijn opleidingen:

2014-2016 MSc Neurowetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam

2011-2014 BA Liberal Arts and Science, University College Maastricht

Voor de rest van mijn CV zie mijn LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/anne-dirkson-990ba375/