opmerkingen FI1 najaar 2008

De onderwijscommissie vraagt expliciet de goede en zwakke punten van het vak. Hieronder de mening van de studenten, overgenomen van de evaluatieformulieren.

cijfer Goed Zwak
7 Ook zonder het volgen van de colleges is het vak en het tentamen goed te doen.
Het boek is goedkoop.
De uitleg in het boek is niet altijd even helder.
6    
9 Paralellen trekken met DiTe; dat geeft een idee over de toepassing van en relevantie van de stof. In het begin was het zeer abstract; hoe duidelijker de toepasbaarheid op bijv. Programmeermethoden, hoe meer motivatie. (Overigens niet heel ernstig ofzo mar voorbeelden van toepassing zijn leuk.)
7 Veel zelfstudiemateriaal en goede slides. Onduidelijke website.
8 Duidelijke hoorcolleges, goed tempo Matige werkcolleges, lastig tentamen
7 Goede aansluiting op eerder onderwijs en ook op de andere vakken. Vooral in het begin lastig heel veel op elkaar lijkende termen uit elkaar te houden.
8 Het sluit goed aan op eerder onderwijs. Rgelmatige werkcolleges en goede structuur van de lessen. Verwarrende terminologie omdat er meerdere manieren zijn om iets op te schrijven.
Boek sluit maar matig aan bij de stof.
8 Duidelijke uitleg + structuur
goede werk-hoorcollege verhouding
Wellicht wat meer info bij de slides zodat je het later nog eens goed terug kunt lezen. Verder geen commentaar.
8 Twee docenten zorgt soms voor een andere insteek. Slides zijn goed tijdens college, maar als naslag niet altijd even bruikbaar.
7 interessante, boeiende presentatie weinig informatie op slides, moet eigenlijk wel naar college
9 alle PDF-presentaties + oude tentamens online
Het werkcollege was ook goed, zodat de stof nog beter blijft hangen.
Ik vond dit vak zeer goed gedoceerd en heb eigenlijk niets aan te merken.
8    
8 De docent legt goed en duidelijk uit Er mag iets meer op de sheets staan
jan 09 ingetypt.

2007 « -- up -- » 2009