opmerkingen FI1 najaar 2007

De onderwijscommissie vraagt expliciet wat moet blijven en wat anders zou moeten. Hieronder de mening van de studenten, overgenomen van de achterzijde van de evaluatieformulieren.

cijfer Wat moet blijven? Wat zou anders moeten?
7 Hoogeboom. de pp-presentaties   Het boek!  
7 werkcolleges, slides   -  
9 De leuke verhaaltjes, zoals over het boek met alle boeken die niet naar zichzelf verwijzen.   Meer practisch gerichte opdrachten?  
7    
8 Uitleg, duidelijkheid sheets, werkcollege   Het boek, maar begrijp het prijsargument  
9 De duidelijke sheets, alles op internet te vinden, werkcolleges  
Goed verzorgde colleges!
Ik had een deeltentamen op rpijs gesteld, nu komt alles op één moment aan. Of anders een opdracht/ huiswerk. Er is een gevaar dat je erg achter gaat lopen, al is dit natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid.
Misschien is huiswerk voor het werkcollege een idee?  
7    
6    
8 Schaums boek is goed genoeg ter referentie etc.   De werkcolleges minder eentonig.  
8 Verschillende docenten voor hoor- en werkcolleges.
Aansluiting tussen hoor- en werkcollege  
slides eens nalopen op fouten / onduidelijkheden.  
6    
7 De sheets op internet   Sommige vragen & delen op het tentamen hadden in mijn ogen niet zoveel met elkaar te maken en worden dan wel onderdeel van dezelfde vraag.  
7 Kwaliteit van de colleges    
8 de docenten, hun manier van aanpak.   -  
7   werkcollege -> Alles wordt vanaf papiertje gedaan.  
8 - de leraar / docent
- lesstof was goed, misschien een beetje omslachtig, maar wel genoeg uitgebreid  
verzin een ander woord voor "verzameling", als bij een uitleg over deelverzameling meer dan 5 keer hetzelfde (sub)woord langskomt volg ik het ook niet meer.  
Het vak is angstaanjagend ingewikkeld als je er aan begint. Gelukkig is het goed te doen als je het uiteindelijk door hebt.
8    
8 Opgaven oefenen in de werkcolleges.    
7 De slides met uitleg, werkcollege opgaven   De uitwerkingen van het werkcollege moeten beschikbaar zijn.
1)c duidelijker (tent 16 jan 2008)  
nagekomen per email:
Ik denk dat het boek van Schaum prima is, en de colleges daar zelfs nog wel net iets meer aangesloten op mogen worden. De colleges vond ik heel helder, en vooral de uitleg over inductieve bewijsvoering e.d. is erg nuttig omdat je zoiets uit een boek nooit goed leert.
jan 07 ingetypt.

2006 « -- up -- » 2008