opmerkingen FI1 najaar 2009

Bij het tentamen Fundamentele Informatica 1 van woensdag 13 januari 2010 hebben 19 van de 20 studenten een enquete-formulier ingevuld.

Hun totale indruk van het onderwijsonderdeel was: 2x6, 6x7, 6x8, 4x9, 1x10

Tien van de studenten hebben ook de open vraag naar goede en zwakke punten van het vak, onderaan de enquete, ingevuld. Hieronder de antwoorden.

Goed Zwak
Veel sheets online, werkcolleges, duidelijke colleges Sheets soms te weinig info
Oefenstof, manier van lesgeven, werkcolleges, grappen
Prima vak, goede docenten (zowel mr. Hoogenboom als zijn vervanger mr. Van Vliet). Veel oefententamens op de site. Werkcolleges zijn duidelijk en de opgaven lijken op die van het tentamen. Veel raakvlakken met andere vakken uit de studie.
Leuk vak, leuke stof Enkele colleges wat droog
Overzicht van de stof is duidelijk (wat moet ik wel en niet kennen) en op internet staat veel oefenmateriaal. Goed boek. De stof gaat niet zo diep en ik heb er veel minder tijd in gestoken dan normaal voor een vak met dit aantal EC's.
Prima, leuke stof Iets te veel nadruk op begrippen kennen en niet gewoon puzzelen.
Dat ik hier niets opschrijf betekent niet dat er niets goeds was - Geef huiswerk!
- Deeltentamen was eenvoudig in vergelijking met tentamen
- Zet of definities duidelijker in de slides, of kies voor een NL boek of geef het vak in het Engels. Verschillende terminologie is verwarrend.
- Uitwerkingen oude tentamens zijn enigszins incompleet (ze zijn er wel, maar overal en nergens). Bovendien wordt vaak verwezen naar een oude uitwerking die dan toch net iets anders was.
Een 10 voor de lessen. H.J. Hoogeboom is een hele goede docent, erg inspirerend (RvVliet ook) Het boek van Schaum. Liever een ``echt'' boek
Gaat soms te snel voor mensen met een niet-wiskundige achtergrond
Top, voor zover ik het heb kunnen volgen, alleen jammer dat dit vak samen ging lopen met economie zodat ik wat lessen heb verzuimd.
Negen studenten hadden geen opmerking gemaakt.

2008 « -- up -- » 2010