LIACS >Netwerken Voorjaar 2020
headerimg

Banner image adapted from http://www.flickr.com/photos/timdorr/2248325786

Netwerken, Voorjaar 2021

Docent: prof.dr. H. A. G. Wijshoff

THE RETAKE IS SCHEDULED ON MONDAY, JULY 5 (13:00-16:00), IN SNELLIUS (407-409).

ALL COMMUNICATION AROUND THIS COURSE WILL BE CONDUCTED VIA EMAIL AND BY THIS WEBSITE (SO NOT through Brightspace) IF YOU HAVE A REQUEST THEN CONTACT THE INSTRUCTOR [h.a.g.wijshoff@liacs.leidenuniv.nl]

DUE TO THE LOCKDOWN MEASURES, THERE ARE NO LECTURES FORESEEN THIS SEMESTER. INSTEAD THE COURSE WILL BE GIVEN BY TUTORING. STUDENTS ARE REQUESTED TO STUDY THE SLIDES BY THEMSELVES AND DISCUSS THEM TOGETHER WITH THE LECTURER IN BI-WEEKLY MEETINGS.

THE LAB ASSIGNMENTS WILL BE CONDUCTED ONLINE BY YOUR TA (Sebastiaan Alvarez Rodriguez [s.f.alvarez.rodriguez@umail.leidenuniv.nl]) UNTIL FURTHER NOTICE.

Beschrijving

Netwerken is een derdejaars vak in de bachelor Informatica. Het college behandelt moderne computernetwerken en de daarbij behorende protocollen en theorieën. Hierbij zal worden gekeken naar zowel lokale netwerken (LANs) als wide area netwerken (WANs). Behandeld worden zaken als encoding, data-transmissie, error-correctie, Ethernet, ATM, TCP/IP, WiFi, packet-switching, circuit-switching, routing, flow control en congestion control.

Toetsing

De beoordeling van dit vak bestaat uit drie componenten: tutoring, een schriftelijk tentamen, en een praktikum. Voor het praktikum dient minimaal een 5 behaald te worden en voor tutoring gecombineerd met het schriftelijk tentamen (50%/50%) een 6. De weging van beide onderdelen is: tutoring en schriftelijk tentamen (60%), praktikum (40%). Het schriftelijk tentamen wordt gehouden aan het eind van het semester. Voor het vak kunnen 6 EC worden behaald.

Tentamenstof

De tentamenstof omvat al hetgeen dat wordt behandeld op de slides behorende bij het vak. Deze slides kunnen hieronder worden gedownload. De genoemde literatuur kan worden gebruikt als naslag.

Praktikum

First Assignment (Modulations)

FIRST ASSIGNMENT STARTS MARCH 2.

Your Lab assistant is Sebastiaan Alvarez Rodriguez [s.f.alvarez.rodriguez@umail.leidenuniv.nl]

The purpose of the first lab assignement is to make you aquainted with signal modulations using GNU radio companion. For this assignment you can work in teams with at most two people. For more details download the lab assignment: Encodings and Modulations

Second Assignment (Audio Streaming Protocol)

For the second lab assignment, you will design and implement an Audio Streaming Protocol (ASP). This protocol must deal with network connection quality, and, when neccesary, make adjustments to network quality from the audio stream. Again, you can work in teams of 2 students.

Downloads: the assignment itself and skeleton code as a starting point.

Literatuur

Boeken (niet verplicht, uitsluitend als naslagwerk)

William Stallings, `Data and Computer Communications', Tenth edition, Prentice-Hall, 2014.

A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherhall, `Computer Networks 5th', Pearson, 2010.

PDF's

Uitgebreide documentatie (1000 pagina's) over de werking van het Internet en de TCP/IP protocol stack is te vinden op de volgende website: IBM Redbook.

Slides

  1. Basics
  2. Encodings
  3. Data Link Layer
  4. Multiplexing, Switching and Routing
  5. Internet
  6. Encryptions
  7. Wireless Networking
  8. Mouseclick

Oefententamens

Belangrijk!: de onderstaande tentamens zijn oude oefententamens. Omdat vanaf het collegejaar 2012-2013 de tentamenstof is uitgebreid zijn deze oude oefententamens niet volledig representatief!

Voorgaande jaren