Zegel Universiteit Leiden Toren Academiegebouw
Capita Fundamentele Informatica

Het college Capita Fundamentele Informatica behandelt de theorie en toepassingen van 2-structuren. 2-Structuren vormen een algemeen kader om met complexe systemen om te kunnen gaan. Met behulp van een elegant stuk theorie (formeel beschreven, maar intu´tief goed te begrijpen) worden mooie resultaten bereikt. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Organisatie van het college

Dit vak is (min of meer) verplicht voor mensen die willen afstuderen in de Theoretische Informatica. Verder is het een mogelijk keuzevak voor de andere afstudeerrichtingen binnen Informatica. Het wordt gegeven door prof.dr. G. Rozenberg. De assistent bij het college is Rudy van Vliet. Je kunt hem vinden op kamer 150 in het gebouw van Informatica (en anderen), aan de Niels Bohrweg 1. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 071-527 7050.
Het (voorjaars)college van 2001 is ten einde. In het voorjaar van 2002 wordt dit college bij nader inzien niet gegeven. De eerstvolgende gelegenheid om dit vak te volgen is dus (waarschijnlijk) het voorjaar van 2003.

Literatuur

De literatuur is een dictaat met daarin alle (Engelstalige) sheets van het college inclusief opgaven. Deze worden tijdens het college verstrekt. Sinds kort bestaat er ook een heus boek, waarin een deel van de collegestof wordt behandeld (naast andere onderwerpen):
A. Ehrenfeucht, T. Harju and G. Rozenberg: The Theory of 2-Structures, a framework for decomposition and transformation of graphs, World Scientific, Singapore, 1999.
Het is geen verplichte literatuur voor dit college, maar wel leuk voor de ge´nteresseerde lezer. Misschien wordt het wel een collector's item! Wie het boek vˇˇr aanschaf wil inzien, kan dat doen bij de docent en de assistent van het vak.

Tentamenstof

De tentamenstof omvat Niet tot de tentamenstof behoren derhalve: geordende bomen, compatibele teksten, even en oneven teksten. Mocht je die termen ergens tegenkomen (in oude tentamens bijvoorbeeld), dan hoef je niet ongerust te worden als je ze niet kent.
Het tentamen is een gewoon tentamen, dus GEEN open boek tentamen.

Tentamendata 2001

Het tentamen heeft plaatsgevonden op vrijdag 8 juni 2001 en het hertentamen op woensdag 29 augustus 2001. De definitieve cijfers zijn inmiddels bekend en alle kandidaten hebben het vak (in eerste of tweede instantie) gehaald!

Oude tentamens

Er is ook informatie over andere informatica vakken.
Rudy van Vliet
email: rvvliet@liacs.nl
website: www.liacs.nl/home/rvvliet
Laatste wijziging: 28 maart 2006