LIACS >Kristian Rietveld >Courses >Programmeermethoden NA, Najaar 2018
headerimg

Banner image by Sebastian Niedlich on Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Programmeermethoden NA, Najaar 2018

Docent: dr. K. F. D. Rietveld

Het eerste hoorcollege zal plaatsvinden op dinsdag 4 september om 13:30 in De Sitterzaal.

BlackBoard

Vanaf het academische jaar 2018-2019 zal er bij het vak Programmeermethoden NA gebruik worden gemaakt van BlackBoard. Collegematerialen zoals het dictaat, slides van het hoorcolleges, practicumopdrachten en oude tentamens zullen niet meer via deze website verkrijgbaar zijn, maar via BlackBoard. De BlackBoard pagina komt binnenkort beschikbaar.

Voorgaande jaren