LIACS >Kristian Rietveld >Courses >Operating Systems Voorjaar 2015
headerimg

Operating Systems, Voorjaar 2015

Docent: dr. K. F. D. Rietveld
Practicumassistenten: drs. R. van Vliet, M. van Drunen BSc, D. van Es BSc.

Beschrijving

Ten grondslag van alle software die op een systeem draait ligt het operating system, ofwel besturingssysteem. Het besturingssysteem heeft als doel een generieke interface te bieden voor allerhande software die op het systeem kan draaien, zodat deze software zich niet hoeft te bekommeren hoe de videokaart, harde schijf en andere hardware moet worden aangestuurd.

We zullen alle facetten van besturingssystemen bestuderen, zoals onder andere process management, virtual memory management, system calls, file systems, device drivers en bootstrapping. Begrippen als processen, scheduling, synchronisatie, deadlock, context switching en memory mapping zullen de revue passeren.

Een speciaal ontwikkeld besturingssysteem zal de basis vormen voor het practicum, waarbij we zullen experimenteren met de besproken theorie over onder andere process management en virtual memory management.

Examinering

Schriftelijk aan het eind van het semester en met een practicum gedurende het semester. Het cijfer voor het vak wordt bepaald aan de hand van het tentamen (50%) en het practicum (50%). Zowel het tentamen als het eindcijfer voor het practicum moeten voldoende zijn om een voldoende te behalen voor het vak. Het practicumcijfer is opgebouwd uit 4 opdrachten die elk met een eigen gewicht meetellen: (opdracht 1: 0.1, opdracht 2: 0.25, opdracht 3: 0.4 en opdracht 4: 0.25).

Nieuws

28 juli 2015: Resultaten opdracht 4 en hertentamen beschikbaar via de beveiligde omgeving.

19 juli 2015: Resultaten opdracht 3 beschikbaar via de beveiligde omgeving. De resultaten van opdracht 4 en het hertentamen volgen zo snel mogelijk.

30 juni 2015: Uitslagen tentamen beschikbaar via de beveiligde omgeving, zie pagina 3.

24 juni 2015: Op vrijdag 26 juni van 11:00 - 12:00 zal er de gelegenheid zijn tot het stellen van vragen over de tentamenstof in zaal 403. Deze datum zal doorgang vinden, de backupdatum vervalt.

31 mei 2015: Resultaten opdracht 2 beschikbaar via de beveiligde omgeving.

20 mei 2015: Inzendingen van opdracht 4 zullen worden geaccepteerd tot en met woensdag 3 juni. Er zal op donderdag 28 mei en dinsdag 2 juni van 11:30 - 12:30 uur gelegenheid zijn tot het stellen van vragen in zaal 411.

5 mei 2015: Opdracht 4 online. Let op: de deadline voor deze opdracht is verzet naar dinsdag 26 mei ipv zondag 24 mei zoals eerder gecommuniceerd.

3 mei 2015: inzendingen voor opdracht 3 worden geaccepteerd tot en met dinsdag 5 mei, einde van de dag. Op maandag 4 mei zal er tussen 13:00 en 14:00 een vragenuur zijn in zaal 411.

24 april 2015: Resultaten opdracht 1 beschikbaar via de beveiligde omgeving.

4 februari 2015: Start hoorcolleges. (Aanmelding is gesloten).

Practicum

Let op: de gegeven deadlines zijn strikt. Werk ingeleverd na de deadline wordt niet beoordeeld.

Opdracht 1: Writing a shell.. Deadline voor deze opdracht is (zondag) 15 maart voor 23:59 uur.

Opdracht 2: Processes. Deadline voor deze opdracht is (donderdag) 9 april voor 23:59 uur. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://liacs.leidenuniv.nl/~rietveldkfd/courses/os2015/lab02/, het benodigde wachtwoord voor deze website is tijdens het werkcollege verspreid en kan per e-mail aan de docent van het vak worden opgevraagd.

Opdracht 3: Virtual Memory. Deadline voor deze opdracht is (zondag) 3 mei voor 23:59 uur. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://liacs.leidenuniv.nl/~rietveldkfd/courses/os2015/lab03/.

Opdracht 4: File Systems. Deadline voor deze opdracht is (dinsdag) 26 mei voor 23:59 uur. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://liacs.leidenuniv.nl/~rietveldkfd/courses/os2015/lab04/.

Literatuur

Boek: Operating System Concepts, 9th Edition (International Student Version). Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. 2014. Wiley Publishing.

De hand-outs behorende bij het boek zijn beschikbaar op http://codex.cs.yale.edu/avi/os-book/OS9/slide-dir/index.html.
Daarnaast zijn de extra slides hier te downloaden:

Tentamenstof: De tentamenstof omvat al hetgeen dat tijdens de colleges is behandeld. Hoofdstukken uit het boek: 1 (Introduction), 2 (System Structures), 3 (Process Concept), 4 (Multithreading), 5 (Process Scheduling), 6 (Synchronization), 8 (Memory-Management Strategies), 9 (Virtual-Memory Management), 10 (File Systems), 11 (Implementing File Systems) en 12 (Mass-Storage Structure). Naast het materiaal uit het boek zijn ook de slides over virtualization deel van de tentamenstof.

Oefententamens

Tentamen mei 2011.
Tentamen juni 2014.

Contact

De docent is bereikbaar middels e-mail naar krietvel (at) liacs.nl of kom langs in kamer 138.

Tijdschema

Hoorcollege: woensdagen van 11:15 tot 13:00 in zaal 174.
Werkcollege: woensdagen van 13:45 tot 15:30 in zaal 411.


DatumBeschrijving
Wo. 4 februari 2015Hoorcollege: Introductie vak, Ch. 1: Introduction.
Geen werkcollege.
Wo. 11 februari 2015Hoorcollege: Ch. 1: Introduction, Ch. 2: System Structures.
Geen werkcollege.
Wo. 18 februari 2015Hoorcollege: Ch. 2: System Structures, Ch. 3: Process Concept.
Geen werkcollege (in plaats daarvan college Requirements Engineering).
Wo. 25 februari 2015Hoorcollege: Ch. 3: Process Concept.
Werkcollege: start practicumopgave 1
Wo. 4 maart 2015Hoorcollege: Ch. 4: Threads, Ch. 5: Scheduling.
Werkcollege.
Wo. 11 maart 2015Geen colleges: tentamenweek.
Zo. 15 maart 2015Deadline opdracht 1: voor 23:59 uur
Wo. 18 maart 2015Hoorcollege: Ch. 5: Scheduling, Ch. 6: Synchronization, inleiding practicumopgaven 2, 3 en 4.
Werkcollege: Start practicumopgave 2.
Wo. 25 maart 2015Hoorcollege Ch. 6: Synchronization, Ch. 8: Memory Management. Werkcollege.
Wo. 1 april 2015Hoorcollege, Ch. 8: Memory Management, Ch. 9. Virtual-Memory Management. Werkcollege.
Wo. 8 april 2015Hoorcollege: Ch. 9 Virtual-Memory Management, Korte inleiding practicumopgave 3, Ch. 10: File Systems. Werkcollege: Start practicumopgave 3.
Do. 9 april 2015Deadline opdracht 2: voor 23:59 uur
Wo. 15 april 2015Hoorcollege: Ch. 9 Virtual-Memory Management, Ch. 10: File system interface.
Werkcollege.
Wo. 22 april 2015Hoorcollege: 11.15 - 12.00 Ch. 11: File system implementation, Ch. 12: Mass storage systems.
Werkcollege: 12.00 - 15.30
Wo. 29 april 2015Geen hoorcollege. Werkcollege: 11.15 - 15.30
Zo. 3 mei 2015Deadline opdracht 3: voor 23:59 uur (inzendingen worden geaccepteerd tot en met 5 mei)
Wo. 6 mei 2015Hoorcollege 11.15 - 13.00: Virtualization
Werkcollege: start opdracht 4.
Wo. 13 mei 2015Werkcollege: 11.15 - 15.30
Wo. 20 mei 2015Laatste werkcollege: 11.00 - 15.30 uur
Wo. 3 juni 2015Deadline opdracht 4: voor 23:59 uur
Ma. 15 juni 201510:00 uur - 13:00 uur: Tentamen.
Wo. 8 juli 201514:00 uur - 17:00 uur: Hertentamen.

Voorgaande jaren