Leiden University LIACS
home    contact    webmail    blackboard
Vakinformatie
Tijdschema


Netwerken

Voorjaar 2013

Docent: prof.dr. Harry Wijshoff
Assistent: Kristian Rietveld.

Beschrijving

Netwerken is een derdejaars vak in de bachelor Informatica. Het college behandelt moderne computernetwerken en de daarbij behorende protocollen en theorieën. Hierbij zal worden gekeken naar zowel lokale netwerken (LANs) als wide area netwerken (WANs). Behandeld worden zaken als encoding, data-transmissie, error-correctie, bridging, Ethernet, ATM, TCP/IP, packet-switching, circuit-switching, routing, flow control en congestion control.

Examinering

Schriftelijk aan het eind van het semester. Voor het vak kunnen 6 EC worden behaald.

Update 1 juli 2013: de tentamencijfers zijn bekend. Deze kunnen worden gevonden op de muur naast kamer 145a. Helaas mogen wij deze cijfers niet online publiceren.

Tentamenstof

De tentamenstof omvat al hetgeen dat wordt behandeld op de slides behorende bij het vak. Deze slides kunnen hieronder worden gedownload. De genoemde literatuur kan worden gebruikt als naslag.

Literatuur

Boeken

William Stallings, `Data and Computer Communications', ninth edition, Prentice-Hall, 2010.
A.S. Tanenbaum, `Computer Networks', Prentice Hall, 1996.

Slides

  1. Basics
  2. Encodings
  3. Data Link Layer
  4. Multiplexing, Switching and Routing
  5. Wireless Networking
  6. Internet
  7. Mouseclick
  8. Encryptions

Oefententamens

Belangrijk!: met ingang van dit collegejaar is de tentamenstof uitgebreid. Deze oude oefententamens zijn dus niet volledig representatief!

Contact

De assistent is te bereiken middels e-mail naar krietvel (at) liacs.nl of kom langs in kamer 142.

Tijdschema

College: dinsdagen van 11:15 tot 13:00 in zaal 402.


DatumBeschrijving
5 februari 2013Theoriecollege.
12 februari 2013Theoriecollege.
19 februari 2013Theoriecollege.
26 februari 2013Theoriecollege.
5 maart 2013Geen college.
12 maart 2013Theoriecollege.
19 maart 2013Theoriecollege.
26 maart 2013Geen college
2 april 2013Theoriecollege.
9 april 2013Theoriecollege.
16 april 2013Theoriecollege.
23 april 2013Geen college.
30 april 2013Geen college.
7 mei 2013TBA
14 mei 2013TBA
28 mei 201314:00 uur - 17:00 uur: Tentamen.
7 augustus 201314:00 uur - 17:00 uur: Hertentamen.

Voorgaande jaren


previous page go to top