Programmeren in JavaScript - Mediatechnologie

Dr. B. (Bas) Haring (haring@liacs.nl) en dr. W.A. (Walter) Kosters verzorgen in het najaar van 2001 het vak Programmeren in JavaScript, speciaal bestemd voor studenten van de masteropleiding Mediatechnologie. Bij het practicum verleent drs. J. (Jelle) Westenbroek (jwestenb@liacs.nl) assistentie.
Het vak levert 3 (drie) studiepunten op. De colleges vinden plaats in zaal 409, de werkcolleges/practica in de computerzalen 406 (Apple's) en 408/410 (Windows NT of Linux), Niels Bohrweg 1, 2333 CA Leiden.

De roostering is als volgt:

 1. dinsdag 11 september 2001 - Algemene introductie, programmeertalen, HTML, eerste voorbeeld JavaScript- Bas
  SHEETS/...
 2. donderdag 13 september 2001 - Elementaire JavaScript-programma's - Walter
  SHEETS/...
 3. dinsdag 18 september 2001 - Datatypes, controlestructuren (if, while, ...), begin arrays- Walter
  SHEETS/...
 4. donderdag 20 september 2001 - Functies - Bas
  SHEETS/...
 5. dinsdag 25 september 2001 - Arrays: zoeken en sorteren - Walter
  SHEETS/...
 6. donderdag 27 september 2001 - Objecten; interessante JavaScript's - Bas
  SHEETS/...
 7. dinsdag 2 oktober 2001 - Bespreking eerste programmeeropgave; specifieke JavaScript-objecten - Bas
  SHEETS/...
 8. donderdag 4 oktober 2001 - Bespreking eerste programmeeropgave; twee-dimensionale arrays - Walter
  SHEETS/...
 9. dinsdag 9 oktober 2001 - Events - Walter
  SHEETS/...
  [NB volgens het rooster zou dit college op maandag 8 oktober 2001 plaatsvinden - excuses]
 10. donderdag 11 oktober 2001 - Cascading style sheets, absolute positionering, animaties - Bas
  SHEETS/...
 11. dinsdag 16 oktober 2001 - Bespreking voorstellen derde programmeeropgave; bespreking tweede programmeeropgave; cookies - Walter
  SHEETS/...
  [NB volgens het rooster zou dit college op maandag 15 oktober 2001 plaatsvinden - excuses]
 12. donderdag 18 oktober 2001 - Kunst - Bas
  SHEETS/...
 13. dinsdag 23 oktober 2001 - Proeftentamen - Walter
  Proeftentamen met uitwerkingen.
  [NB volgens het rooster zou dit college op maandag 22 oktober 2001 plaatsvinden - excuses]
 14. donderdag 25 oktober 2001 - JavaScript-specifieke functies, verschillende browsers, objecten - Bas

Een collegedag ziet er als volgt uit:

Tijdens het semester moeten ter plaatse onder begeleiding kleinere programmeeropgaven worden gemaakt. Op vrijdag 28 september, vrijdag 12 oktober en vrijdag 26 oktober, respectievelijk, moeten drie grotere programmeeropgaven worden ingeleverd. Deze opgaven mogen in tweetallen gemaakt worden. Inleveren: stuur het Javascript-programma als email naar jwestenb@liacs.nl, haring@liacs.nl en kosters@liacs.nl. Al de opgaven moeten voldoende beoordeeld worden. Sheets: = [1] | [2] =

Op vrijdag 2 november 2001, van 9.30 tot 12.30 uur, is een schriftelijk tentamen (PDF-versie; uitwerking). Het eindcijfer wordt bepaald door dit schriftelijk examen, afgerond in de richting van het resultaat van het programmeerwerk. Zowel schriftelijk tentamen als programmeerwerk moeten uiteindelijk voldoende beoordeeld zijn. Het hertentamen is op vrijdag 11 januari 2002, van 9.30 tot 12.30 uur (PDF-versie).
Het tentamen is een "gesloten-boek"-tentamen: alleen een pen meenemen dus. Er is een proeftentamen met uitwerkingen beschikbaar.

Inhoud

Het doel van het vak is het leren omgaan met de programmeertaal JavaScript.
Allereerst wordt kort aandacht besteed aan HTML. Daarna worden de beginselen van JavaScript uitgelegd, en er kunnen snel kleinere programma's geschreven worden. De nadruk ligt op het schrijven van goed gedocumenteerde en gestructureerde software. Er wordt speciaal gelet op voor studenten Mediatechnologie interessante toepassingen.

Literatuur en leuke links

Enkele geschikte boeken over JavaScript (alle, behalve de eerste, ter inzage bij de docenten): Aanbevolen: het boek van Dave Thau.
Op het web zijn allerlei geschikte tutorials te vinden, bijvoorbeeld via Google, in het bijzonder Thau's JavaScript Tutorial (dezelfde als die van bovenstaand boek) en Voodoo's Introduction to JavaScript.

Voor meer over C++: zie het eerstejaars hoofdvakcollege Programmeermethoden.


Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: kosters@liacs.nl.

8 oktober 2001 - http://www.liacs.nl/home/kosters/js/