Programmeren 1 - Java - Mediatechnologie

Dr. B. (Bas) Haring (haring@liacs.nl) en dr. W.A. (Walter) Kosters verzorgen in het najaar van 2002 het vak Programmeren 1 (Java), speciaal bestemd voor studenten van de masteropleiding Mediatechnologie. Bij het practicum verleent drs. G. (Gijs) Rosengarten (grosenga@liacs.nl) assistentie.
Het vak levert 2 (twee) studiepunten op. De colleges vinden plaats in zaal 413, de werkcolleges/practica in de computerzalen 406/408 (Apple's) en eventueel 306/308 (Windows NT/XP of Linux), Niels Bohrweg 1, 2333 CA Leiden.

De roostering is als volgt:

 1. maandag 9 september 2002 - Bas - Algemene introductie, programmeertalen, eerste voorbeelden Java-programma's, applets en applicaties, variabelen en methoden (begin)
  Geheel gedaan: Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2; lees zelf Hoofdstuk 3; begin gemaakt met Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5.
 2. maandag 16 september 2002 - Walter - Variabelen (vervolg); events; if-statement
  sheets (PDF, 58 kB; kopieen worden tijdens college uitgedeeld)
  Geheel gedaan: Hoofdstuk 4, Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6; begin gemaakt met Hoofdstuk 7.
 3. maandag 23 september 2002 - Bas - Vervolg; functies
 4. maandag 30 september 2002 - Walter - Controlestructuren: while, for
  sheets (PDF, 54 kB; kopieen worden tijdens college uitgedeeld)
  Zie Hoofdstuk 8.
 5. maandag 7 oktober 2002 - Bas - Arrays
  Zie Hoofdstuk 13 en Hoofdstuk 14.
 6. maandag 14 oktober 2002 - Walter - Arrays (vervolg, onder andere sorteren)
  sheets (PDF, 58 kB; kopieen worden tijdens college uitgedeeld)
 7. maandag 21 oktober 2002 - VERVALT
 8. maandag 28 oktober 2002 - Proeftentamen
 9. ==========
 10. woensdag 18 december 2002, 11.15-13.00 uur - Walter - Recursie, de muis en graphics (een college in de serie voor Programmeren 2)
  sheets (PDF, 65 kB; kopieen worden tijdens college uitgedeeld)
  Voorbeeldprogramma's: een, twee en drie

Een collegedag ziet er als volgt uit:

Daar tussendoor wordt overigens een college van een ander vak gegeven.

Tijdens het semester moeten bij het practicum ter plaatse onder begeleiding kleinere programmeeropgaven worden gemaakt. (Enkele praktische tips, in PDF.) Op vrijdag 27 september en maandag 28 oktober, respectievelijk, moeten twee grotere programmeeropgaven worden ingeleverd:

Opgave 1 (mogelijke invulling) | Opgave 2

Deze opgaven mogen in tweetallen gemaakt worden. Inleveren: stuur het Java-programma als email naar grosenga@liacs.nl, haring@liacs.nl en kosters@liacs.nl. Beide opgaven moeten voldoende beoordeeld worden.

Op maandag 4 november 2002, van 10.00 tot 13.00 uur, is in zaal 413 een schriftelijk tentamen (tentamen (PDF); uitwerking (txt)). Het eindcijfer wordt bepaald door dit schriftelijk examen, afgerond in de richting van het resultaat van het programmeerwerk. Zowel schriftelijk tentamen als programmeerwerk moeten uiteindelijk voldoende beoordeeld zijn. Het hertentamen is op dinsdag 17 december 2002, van 10.00 tot 13.00 uur (tentamen (PDF); uitwerking (txt)). Er zijn hiervoor nog enkele speciale (vragen)bijeenkomsten: in ieder geval woensdagen 4 en 11 december, 10.00 uur (precies) tot 11.00 uur, in zaal 413.
Het tentamen is een "gesloten-boek"-tentamen: alleen een pen meenemen dus. Er is een proeftentamen beschikbaar met uitwerkingen.

Inhoud

Het doel van het vak is het leren omgaan met de programmeertaal Java.
Allereerst worden de beginselen van Java uitgelegd, en er kunnen snel kleinere programma's geschreven worden. De nadruk ligt op het schrijven van goed gedocumenteerde en gestructureerde software. Er wordt speciaal gelet op voor studenten Mediatechnologie interessante toepassingen. Vanzelfsprekend is er aandacht voor OOP: Object geOrienteerd Programmeren.

Literatuur en leuke links

Enkele geschikte boeken over Java: Advies: kun je al heel goed programmeren, koop dan wellicht Niemeyer/Knudsen, anders (eigenlijk altijd) Bell/Parr. En zit je erg krap bij kas, neem dan maar het boek van Ammeraal.
Op het web zijn allerlei geschikte tutorials te vinden, bijvoorbeeld via Google.

Voor meer over C++: zie het eerstejaars hoofdvakcollege Programmeermethoden.


Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: kosters@liacs.nl.

20 november 2002 - http://www.liacs.nl/home/kosters/java/