Bachelorklas 2019-2020

Rooster

 

[31 augustus 2020]
Een aantal studenten kan, in overleg met hun studieadviseur, dit najaar het bachelorproject doen. Normaal gesproken vinden deze projecten in het voorjaar plaats, ingebed in de Bachelorklas; de ervaring leert overigens dat najaarsprojecten nog wel eens doorlopen in het voorjaar, en de betreffende studenten doen dan alsnog mee in die Bachelorklas.
Als je dit najaar mee wilt doen, stuur dan een e-mail naar bachelorklas@liacs.leidenuniv.nl . Overleg dus eerst met je studieadviseur. Je kunt op deze website alvast kijken naar de sheets van de eerste bijeenkomsten van afgelopen semester, en je oriënteren op een onderwerp en een begeleider. We proberen volgende week contact op te nemen, om te kijken hoe we het in de huidige situatie zo goed mogelijk kunnen aanpakken.
Succes, sterkte en tot spoedig ziens,

Fenia/Jan/Walter

 

Datum Tijd Plaats Meer informatie
maandag 11 november 20199:15312Introductie (inclusief links naar de "pitches")
maandag 2 december 20199:30312Introductie (vervolg) (inclusief links naar de "pitches");
invullen voorkeursformulier
vrijdag 24 januari 20209:15B2Matching, contract
maandag 3 februari 202014:15B2Contract, onderzoeksvraag, uitleg poster [poster2018.tgz]
maandag 17 februari 202014:15B2Voortgang, posters;
Matthijs van Leeuwen over masters
maandag 2 maart 202013:45B2, B3Presentatie posters 1
maandag 16 maart 2020 vervalt13:45B2, B3Presentatie posters 2
maandag 30 maart 2020 14:00LIVE ROOMPresentatie posters 2
maandag 6 april 202014:00LIVE ROOMPresentatie posters 3
maandag 20 april 202014:00LIVE ROOMTussentijdse rapportages 1
maandag 11 mei 202014:00LIVE ROOMTussentijdse rapportages 2
maandag 25 mei 202014:00LIVE ROOMTussentijdse rapportages 3
maandag 8 juni 202014:00LIVE ROOMTussentijdse rapportages 4; afsluiting
LaTeX-template voor scriptie