opmerkingen Datastructuren najaar 2022

De onderwijscommissie vraagt expliciet de goede en zwakke punten van het vak.
Hieronder de mening van de studenten, overgenomen van de opmerkingen op de evaluatieformulieren. Er werden 65 formulieren ingeleverd.
De gemiddelde waarderingscijfers moet ik nog krijgen.

Door omstandigheden online bijeenkomst (met matige opkomst). Filmpjes uit corona tijd nog beschikbaar.

+ Goed overzicht op de stof. - De practicum zijn een beetje anders voor het tentamen.
NVT NVT
Fijne structuur, website is goed en duidelijk per onderwerp ingedeeld. Veel oefententamens. Duidelijke hoorcolleges met goede aansluitende videos. Programmeeropdrachten hebben weinig te maken met de tentamenstof. De werkcolleges mogen wel wat beter aansluiten bij de tentamenstof.
Aardige docent. Interessante stof. Veel materiaal (videos, slides, tentamens etc.) Het dictaat. Paar verwarrende foutjes in het dictaat (getallen verkeerd etc.)
Hele duidelijke uitleg! Ik vond de toets moeilijker dan de 4 die ik vantevoren had gemaakt. Er waren geen losse oefenopdrachten.
De video's en docent waren top! Het zou fijn zijn als de practica beter aansloten op de inhoud van het vak/tentamen.
De docent.
Vel oefenmateriaal Het practicum sluit niet heel goed aan op de volledige stof die uiteindelijk beheerst dient te worden. Suggestie practicum: mini programmeeropdrachten waarmee je elk onderwerp die je hebt geleerd gaat implementeren in bijv C++. Hiermee heb je nog een mogelijkheid om de stof eigen te maken en te beheersen.
Opdrachten werkgroep sluiten niet aan met de stof.
Docent is vriendelijk, duidelijk en reageert enorm snel op mailtjes. De filmpjes van de docent zijn top!
De filmpjes waren goed, prettige uitleg. Jammer dat het online was. De opdrachten leken niet veel te maken te hebben met de stof maar waren wel leuk.
De stof van het vak lijkt erg nuttig en ik heb veel geleerd van de practica. De parctica golden niet echt als voorbereiding en namen veel tijd in beslag. Dit maakte mijn kennis op het eind, wat ik nodig had voor het tentamen minder omdat ik niet wekelijks kon oefenen met de tentamenstof.
Video's beschikbaar van individuele onderwerpen. Het was niet duidelijk in welke zalen de studentassistenten waren tijdens de werkcolleges. Dit wellicht doordat er mensen tussen zaten bij de werkcolleges die er niet bij hoorden. Dit in combinatie met de passieve houding van de assistenten zorde ervoor dat ze tussen alle zalen niet te vinden waren.
Niet duidelijk wat de verschillen zijn tussen de twee diktaten. [Antwoord HJH: de kantlijn.]
Alles was erg duidelijk en logisch uitgelegd. De korte video's op de site waren perfect! De practische opdrachten sluiten amper aan op wat er op het tentamen komt.
De opdrachten waren leuk. De colleges sloten niet erg aan op de opdrachten. De toets gaat iets te diep in op onderwerpen en behandelt er daardoor weinig.
duidelijk dictaat en informatievoorziening -online colleges aan het einde van een volle dag college is moeilijk te volgen.
-programmeeropdrachten passen niet heel dicht op meoilijkheidsgraad tentamen en stof.
De video's op de website zijn echt top!
Persoonlijk vind ik de programmeeropdrachten neit een inkijk geven wat je voor het tentamen moet kunnen, of al een beetje oefening geven met de stof.
Niet te ingewikkeld, maar gewoon veel stof.
Veel oefenmateriaal Heel veel om te leren, kleine subsectie echt op de toets. Geluk hebben met inhoud toets.
Breed overzicht datastructuren. Te veel feitjeskennis op tentamen / te weinig inzicht en nadenkvragen.
Niet op lokatie lesgeven ondanks dat daar behoefte aan was. Opdrachten sluiten niet aan bij het vak. Oefenmateriaal waren alleen tentamens geen daadwerkelijke opdrachten.
Programmeeropdrachten waren leuk. Programmeeropdrachten sluiten totaal niet aan op de toetsing.
Meer uitwerkingen van tentamens zou fijn zijn.
programmeeropdrachten iets meer laten aansluiten bij de stof.
Goede lecture notes. Aardige docent.
Er wordt op inspirerende manier les gegeven.
Duidelijke uitleg en filmpjes maken het makkelijk om nog even terug te kijken. Website is ook makkelijker dan brightspace. Veel stof dat niet terugkomt op de toets en slides met tekst zou makkelijker zijn.


2021 « -- up -- » 2023