Voorbereiding Programmeerwedstrijden

najaar 2019

Toren Academiegebouw

Laatste nieuws

De opgaven (met hints) en de testdata van de tentamen-programmeerwedstrijd op donderdag 31 oktober 2019 staan online. Zie verderop.

De cijfers van de tentamen-programmeerwedstrijd staan in Blackboard.


Voorbereiding Programmeerwedstrijden is een extracurriculair vak binnen de bachelor Informatica aan de Universiteit Leiden. Het wordt in het najaar van 2019 voor het eerst gegeven.

Praktische informatie

Docent: Rudy van Vliet
te vinden op: kamer 140 van het Snellius
telefoon: 071-527 2876
email: rvvliet(at)liacs(dot)nl
Onderwijsvorm: hoorcollege en werkcollege (practicum)
Hoorcollege: zes donderdagen van 14.15-16.00 uur in zaal 106-109 (5 en 12 september) en 204 (19 en 26 september, 10 en 17 oktober 2019), alle in het Huygens.
Werkcollege (practicum): zes maandagen van 09.15-11.00 uur in zaal 307 in het Snellius

Studielast

Met het behalen van dit vak verdient u 2 EC.

Voorkennis

Algoritmiek.

Inhoud

Programmeerwedstrijden vormen een goede gelegenheid om je algoritmische programmeervaardigheden aan te scherpen. Het is daarbij motiverend als je ook goed presteert. Bij dit vak behandelen we enkele types opgaven die regelmatig voorkomen bij wedstrijden, en lossen die ook op. Te denken valt aan opgaven met strings, combinatorische opgaven, graafwandelingen, andere graafalgoritmes, dynamisch programmeren en geometrische opgaven.

Doelstelling

Toetsing

Programmeerwedstrijd met vier a vijf opgaven. Datum: donderdag 31 oktober 2019, 14.00-18.00 uur, in zaal 307. Regels hierbij: Er is geen herkansing.

Bonuspunten te verdienen met goede prestaties op LKP2019 en BAPC2019:

Totale bonus is dus maximaal 1.0 punt. Het maximale eindcijfer is een 10. Het vak is gehaald wanneer het cijfer voor de programmeerwedstrijd minstens 5.0 is en het cijfer inclusief bonus minstens 5.5 is.

Alle cijfers (voor programmeerwedstrijd en LKP / BAPC, inclusief eindcijfers) zijn te vinden in Blackboard. Bij de kolommen in Blackboard geldt de volgende legenda.

Vragenuur

Indien daar belangstelling voor bestaat, kan er een vragenuur voor de nog te plannen programmeerwedstrijd worden ingepland. Daarbij kun je dan de vragen stellen die opgekomen zijn bij het leren en oefenen voor de wedstrijd.

Practicum

Tijdens de werkcolleges/practicumbijeenkomsten gaan we praktisch aan de slag met opgaven uit het boek. Deze kunnen ingediend worden bij de online judge (voorheen bekend als de Universidad de Valladolid online jugde). Dit kan ook nog tussen de colleges door. Hierbij mag je in teams samenwerken.

Literatuur

Steven S. Skiena & Miguel A. Revilla, Programming Challenges - The programming contest training manual, Springer (2003), ISBN 9780387001630.

Hieruit behandelen we (onder voorbehoud) de hoofdstukken 3, 6, 9, 10, 11 en 13.

Tentamenstof

De leerstof en oefenstof voor de programmeerwedstrijd is de stof die tijdens de colleges is behandeld. Een exact overzicht is te vinden in het overzicht van behandelde stof en opgaven.

Behandelde stof, opgaven en slides

Voor wie door omstandigheden een hoorcollege of werkcollege moest missen, hebben we per week bijgehouden welke stof en opgaven we hebben behandeld. U vindt dit overzicht hier (compleet, t/m hoorcollege van 17 oktober 2019).

De slides die tijdens de colleges gebruikt zijn, zijn hieronder nog te bekijken.


Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar:
Rudy van Vliet; rvvliet(at)liacs(dot)nl
Laatste wijziging: 8 november 2019 - http://www.liacs.leidenuniv.nl/~vlietrvan1/vbpw/