opmerkingen FI1 najaar 2015

De onderwijscommissie vraagt expliciet de goede en zwakke punten van het vak.
Hieronder de mening van de studenten, overgenomen van de evaluatieformulieren.

Geen afzonderlijke cijfers beschikbaar; ik kreeg alleen de uiteindelijke gemiddelden.
Leiden. 53 formulieren. Totaaloordeel gemiddeld 7,5.
Den Haag. 23 formulieren. Totaaloordeel gemiddeld 6,5.
[HJH kreeg als docent in Leiden een 8,2. In Den Haag werden beide docenten beoordeeld en kreeg HJH een 7,0. Tja.]

Sterke puntenZwakke punten
Veel oefenmateriaal

Duidelijke richting, duidelijk vak

De hoorcolleges waren heel boeiend en leuk uitgelegd

Active docent die weet wat zijn studenten nodig hebben

Er wordt leuk les gegeven

Goede hulp bij werkcolleges

Leerzaam

H. legt op een leuke manier de lesstof uit.

Interessante lessen

Veel oefenstof, goede uitleg over complexe dingen

H. heeft goede humor

Grappige docent

 

Engels <-> Nederlands, soms verwarrend op toets als je naam equivalent bent vergeten.

Erg veel ruimte voor uitstelgedrag.

Erg veel stof, samenhang is soms moeilijk te vinden.

Alhoewel het boek compenseert, kan men van de slides niet goed leren. Vaak niet specifiek of duidelijk genoeg.

Docenten buiten contacturen vaak niet beschikbaar. Informatieverstrekking mbt. locatie toets en tentamen is slecht.

Geen.

Het is soms verwarrend of iets wel of niet bij de lesstof hoort.

Werkcolleges kunnen denk ik beter ingedeeld worden. Misschien als bij Lineaire Algebra om meer stimulans te geven en zodat men ziet wat er fout gaat.

Te weinig bier tijdens college.

docenten met veel vakkennis

veel oefenmateriaal en handig dictaat.

uitdagend

uitleg
geduld

veel voorbeelden in het boek
veel oefenstof

hoorcolleges waren duidelijk en leerzaam

Duidelijke structuur, uitleg, tentamen. Leuke cursus

Docent gaf duidelijke uitleg

Goede docent, wilde vaak nog een keer uitleggen

Vragen altijd goed beantwoord.

te abstract, niet simpel genoeg uitgelegd door docenten.

sommige onderwerpen zijn lastig te begrijpen.

powerpoint moet net meer uitleg bevatten.

powerpoints onduidelijk (zeker bij thuisstudie)

X.

Tijdens de werkcolleges was er te weinig individuele hulp.

X.

Weinig onderbouwing van het vak
rommelige sommenvoorziening (losse werkbladen)
slecht boek

Het boek en de slides waren in veel gevallen erg vaag. Het werd voor mij meer antwoorden oefenen dan de vraag goed leren beantwoorden. Daarnaast vaak ook veel oefenopgaven waarvan geen antwoorden beschikbaar waren. Erg moeilijk een onderwerp te begrijpen als je een college mist.

X. Slides waren voor mij soms wat te warrig.

Niet goed genoeg uitgelegd.2014 « -- up -- » 2016