opmerkingen FI1 najaar 2014

De onderwijscommissie vraagt expliciet de goede en zwakke punten van het vak. Hieronder de mening van de studenten, overgenomen van de evaluatieformulieren.

8 Goede docent, die leuk over het vak vertelt Kan beter: overzicht in schriftelijk studiemateriaal (slides, etc.) Voor dubbelstudenten erg belangrijk, omdat zij de colleges niet altijd bij kunnen wonen, maar van dit vak is het niet altijd helemaal duidelijk wat er met de slides bedoeld wordt. Geen groot probleem gelukkig.
8 Enthousiast, gezellig, grappig Meer ingaan op de begrippen die vaak bevraagd worden in testen. Bij werkcolleges specifiek een ding trainen, bij voorbeeld veel grafen een les, veel begrippen een ander, dit was veel van alles wat.
8 Contact met de docent is goed, heldere powerpoint, representatief tentamen, genoeg pepernoten Stof werkcollege is niet altijd overeenkomstig het werkcollege aarvoor, misschien meer communicatie tussen docent en student-assistent nodig.
6 Sluit goed aan op stof van andere eerstejaars colleges Powerpoints zijn zonder extra uitleg slecht te begrijpen, zeker als je het vak op zelfstudie moet doen.
9 goede enthousiaste docent Een klein beetje verplicht huiswerk iedere week zoals bij CW zou misschien handig zijn.
7 Duidelijke uitleg van de stof, goed onderbouwd met voorbeelden Werk- en hoorcollege verschilden van tempo met door de stof heengaan. BV werkcollege stalde vragen waarover de theorie nog niet was behandeld
9 Duidelijke uitleg; Wordt goed en leuk gebracht;
pepernoten;
moeilijk om in het begin te begrijpen, maar dat komt toch nog goed
De connectie tussen werk- en hoorcolleges was slecht, maar dat werd meestal in de les goedgemaakt.
8 Duidelijk slides, goed dat wordt aangegeven als iets extra (buiten de stof) is. Documenten om het tentamen te leren niet samengevoegd, beetje slordige site.
8 Echt leuke colleges Wel eens te laat, en vind de sommen zelf moeilijk. Doe alsof het niet moeilijk is! Dan zullen de leerlingen dat ook vinden.
Tof werkcollege docent!!!! 10
8 De motivatie om de klas erbij te houden dmv grapjes! Het niet geven van huiswerk, dit is toch fijn om met de stof te oefenen.
8 De slides vormen een goed overzicht van de stof; Regelmatig wat humor in de colleges. Het boek Schaum is daarentegen heel onduidelijk in opbouw.
10 Zeer nutige stof en goede docent. Stof sloot niet altijd aan op het werkcollege. Daar kregen wij de stof voor de volgende week.
9 Veel tentamens om te oefenen op de site, aardige docenten, goede begeleiding bij werkcollege ...
8 Goede slides, enthousiaste docent met zelfspot, colleges volgen en werkcolleges volgen is al bijna voldoende voor het tentamen Zeker in het begin onduidelijk hoe het vak aansluit/past bij Informatica, wat het begin een beetje onduidelijk maakt.
7 Enthousiaste colleges Veel ruimte voor procrastinatie
7 Enthousiaste docent, tentamenstof was duidelijk. Veel oefenmateriaal, genoeg mogelijkheden om vragen te stellen en te oefenen. Werkcolleges sloten soms niet goed aan bij hoorcollege (andere onderwerpen, geen uitleg). Toepassing van geleerde stof soms onduidelijk (wat heb ik hieraan?)
8.5 Veel oefenmateriaal Slides op zichzelf zijn vrij onduidelijk, alleen echt handig tijdens college
8 Onlinde slides die heel veel info geven en alle uitwerkingen van oude tentamens Werkcollege soms chaotisch
7 Luchtige hoorcolleges Bij het werkcollege wordt er van uitgegaagn dat er praktische opgaven tijdens het hoorcollege zijn gedaan. Dit is niet zo. Slides voor thuis hier en daar wat onduidelijk.
8 Veel enduidelijk voorbeelden in slides Soms snel door slides die toch wel van belang zijn.
9 Zeer duidelijk, goede opbouw (door het semester), verveelt niet, enthousiaste docent Niet steeds alleen maar om 9 uur :( Soms colleges gemist omdat slapen fijn was. Heeft niets te maken met het onderwijsonderdeel maar heeft er misschien consequenties op.
7 Genoeg pepernoten -
7 Docent Eerder aangeven dat de boeken totaal overbodig zijn.
8 Genoeg kruidnoten; College met humor Naar "kruidnoten" werd onjuist verwezen, nl. "pepernoten"
7 Ik heb veel aan de werkcolleges gehad. Veel uitgewerkte tentamens online. -
7 Interessant gevoel voor humor van de docent :) Vanuit het vak wordt er niet gevergd dat een student daadwerkelijk iets voor het vak doet (bijv. huiswerk)
8 Een erg enthousiaste docent die alles duidelijk vertelde en altijd open stond voor vragen -
6 Enthousiaste docent Stap van middelbare school wiskunde etc naar FI te groot, te veel complex termen waar continu verder op wordt gebouwd. Mag allemaal iets simpeler, vooral in het begin.
8 - -
9 - -
8 - Geen leraar is perfect maar ik kan geen concrete punten bedenken waar verbetering mogelijk is.
8 De colleges waren niet saai of opgedreund;
Veel oude tenyamens + uitwerkingen beschikbaar -> heel fijn.
Jammer dat er geen huiswerk was, ik had graag feedback gehad over de manier van opschrijven van uitwerkingen;
De docent was altijd te laat.
8 Zeer goede docenten, het systeem is ook goed dat we elke week stof oefenen voor het tentamen Soms moet er beter overlegd worden tussen de docenten welke stof behandeld is.
8 Alles staat in het boek en online. Van huiswerk maken en overschrijven van wat u op het bord schrijft leer ik meer dan van geen HW krijgen en loeren naar slides;
En ik kreeg op het werkcollege te horen dat: als iets niet symmetrisch is dan is het antisymmetrisch, maar dat bleek niet waar te zijn tijdens de toets.
7 - -
7 Werkcollege, ging alleen erg snel. -
7 Grote hoeveelheid oefententamens, docent, slides, tempo tijdens lessen Tijdstip van de lessen
6 - -
8 Goede lesstijl. Tentamen was wat makkelijk (of ik snapte er veel en veel te weinig van, maar dat idee had ik niet)
8 Duidelijke uitleg Iets te weinig tekst in de slides
8 Docent is toegankelijk en helder Verbeterpunten: less is more; als je de colleges sporadisch volgt is het lastig te weten wat te leren, dus vooral tentamens geoefend.
8 Inhoud van colleges. Bij de colleges vroeg (bijna altijd wakker worden tijdens college).
8 Slides geven veel informatie. Wanneer je de slides terug kijkt is het soms moeilijk om de vogorde van informatie te volgen.
8 Vriendelijke docent, goede uitleg, uitgebreid assortiment oefentoesten online. Zonder uitleg zijn de slides niet erg duidelijk. Dingen zijn altijd te googelen of op te zoeken, maar de slides zijn geen handig naslagwerk om mee te leren.
8 -Docent heeft zeer veel interactie met studenten tijdens college;
-Docent weet hoe je een powerpoint in elkaar zet, hierarchie van slides (blauw, rood, groen) erg handig
-Vak gebruikt op zichzelf al veel termen en dan moet je bij werkcolleges ook nog eens de Engelse varianten kennen. Vrij verwarrend;
-Vak is erg abstract. Vraag is natuurlijk of daar iets aan te doen is.
9 Hou de Leidse humor -
8 Duidelijke uitleg, genoeg voorbeelden -
8 Stof wordt leuk/interessant gebracht. Werkcollege sloot qua stof niet altijd goed aan op de colleges.
6 Er waren genoeg pepernoten Uitleg inductie met sigma notatie was wat zwakjes;
Super afhankelijk dat je hoorcolleges snapt.
8 De extra slides zijn altijd prettig en interessant;
Genoeg stof om zelf mee te oefenen, inclusief uitwerkingen.
Af en toe moeite met het lezen van uitwerkingen. Over het algemeen wel goed.
8 Duidelijke manier van uitleggen -
8 Goede uitleg, goede bijpassende sheets. Uitestekende docent :) Soms slechte communicatie met assistent over wat wel/niet behandeld is tijdens de les. Hebben we opeens opgaven waarvooor we de theorie nog niet gehad hebben.
6 Slides waren uitstekend te gebruiken als studiemateriaal;
Werkcolleges waren representatief voor het tentamen.
Tijdens de hoorcolleges werd er naar mijn mening iets te vaak/diep ingegaan op voorbeelden. 'Groene slides' mogen wat mij betreft achterwege gelaten worden.
Docent vond zichzelf af en toe extreem amusant, en gaf college alsof we op de middelbare zaten (bv. "zie je dit? Grappig he?"
8 Enthousiaste docent, leuke colleges, werkcolleges waren erg nuttig voor tentamen. Zojuist het tentamen gemaakt, nog steeds geen idee waar het vak nou precies over gaat;
Werkcolleges waren soms te onrustig.
7 Alles was te vinden in ofwel de slides ofwel de uitwerkingen. Het college en de werkgroep waren beide om negen uur 's ochtends.
8 - -
8 Wat in de powerpoints staat komt duidelijk overeen met tentamen; Veel oude tentamens op de site Sommige opgaves op werkcolleges sloten slecht aan bij de stof.
9 -De tentamenstof komt uitstekend overeen met de onderdelen die behandeld zijn in de colleges;
-Proeftentamens zijn zeer representatief; - Humor vd docent
-Soms wat chaotische hoor-/werkcollege;
-Rustiger praten tijdens hoorcollege
8 Goede aansluiting van werkcolleges bij hoorcolleges; Goed gebruik van dia en bord, ze hebben duidelijk een eigen rol. Misschien nog een kleine samenvatting voor thuis [?] of lezen voor toets toevoegen aan lesmateriaal. Niet echt nodig, maar kan verhelderend zijn als je de draad kwijt bent.

Bedankt voor alle opmerkingen. Kennelijk is er iets misgegaan in de synchronisatie tussen hoor- en werkcollege. We dachten dat we het schema van afgelopen jaar volgden, maar het is duidelijk dat ik beter moet opletten.


2013 « -- up -- » 2015