opmerkingen december 2003

Op het enquête-formulier van de faculteit bij het tentamen
vroeg de docent expliciet om een sterk en een zwak punt van het vak te geven.

  sterk zwak
1 Het boek is goed ... Dictaat heeft af en toe foutjes. Super belangrijk voor de hoofdstukken die niet in het boek staan.
2 De PPT presentaties waren prima, mooi en duidelijk. Soms werd er veel herhaald van wat we al gehad hadden.
3 Sterk: goede presentatie (de colleges waren dankzij de humor af en toe best "leuk" te noemen) Zwak: van sommige opgaven waren er geen uitwerkingen
4 Colleges vond ik erg nuttig, een goede docent met af en toe wat humor om het interessant te houden. Werkcolleges daarentegen vrij zinloos, omdat je die sommetjes net zo goed thuis kon maken. Er was weinig uitleg dus dat bracht niets extra's en was ook niet motiverend.
5 Colleges waren goed ... ... alleen het tempo was soms iets te hoog. Het werkcollege was minder zinvol, er worden weinig sommen besproken. Jammer dat er geen aandacht wordt besteed aan oude tentamens. Ook is het in het algemeen lastig dat nergens antwoorden van oude tentamens staan.
6 Mijn voorkennis overlapte zoveel van de stof dat ik geen (amper) colleges heb gevolgd.
(+) Het studiemateriaal was helder en volledig
(-) De uitleg in het gekozen boek was zo uitgebreid dat het soms moeilijk was dingen terug terug te zoeken. Een uitlegblad voor alle symbolen van de stof zou verhelderend zijn. (Ik heb niet kunnen vinden wat Zx nou betekent.)
7 colleges zijn prima, maar om het vak iets beter aan te laten sluiten op het VWO misschien toch aan het begin een vorm van huiswerk.
8 +. Duidelijk wat de stof is en goed te volgen -. Mogen wel iets meer tentamens van vorige jaren; toch een deeltentamen.
9 Voor: over het algemeen wordt de stof duidelijk en boeiend overgebracht. Tegen: onderwerpen als bomen en grafen zijn bij iedereen al bekend. Misschien hiervoor wat minder aandacht zodat er meer tijd is voor de echt nieuwe stof.
10 Boek is vrij goed Dictaat is vrij onduidelijk
11 goed: moeilijkheidsgraad stijgt (van college naar college) vrij regelmatig slecht: te weinig raakvlak met het boek en het overige materiaal, te veel conflicten
12 positief: de stof wordt op een duidelijke en interessante manier gebracht negatief: nivo en tempo bij werkcollege's ligt vrij laag
13 goed: goede verhouding met studenten (gezellig kletsen na het college enz.) slecht:
14 De lessen (colleges) waren over het algemeen goed verzorgd, maar de practica, dus de werkcolleges zijn saai en niet aantrekkelijk; er wordt weinig gedaan. Studenten moeten zelf werken. En de opdrachten worden niet klassikaal behandeld maar persoonlijk of op het bord geschreven.
Een idee zou zijn: verplicht huiswerk dat ingeleverd wordt, waarna het behandeld wordt bij het wekcollege.
15 Goed: normaal college erg duidelijk uitgelegd. De dictaten en overheads zijn ook goed. Slecht: de werkgroepen kunnen beter georganiseerd worden. Meer vragen en misschien iets meer enthousiasme van de begeleider.
16 Goed: leuk vlot lesgegeven waardoor zelfs de wat drogere en moeilijkere stof toch enigszind te begrijpen werd
Goed: geduldig, er werd altijd rustig de tijd genomen om wat uit te leggen
Slecht: hoewel de werkcolleges wel hielpen, waren de sommen meestal niet genoeg om de 1,5 uur te vermaken en soms moest je zeld maar wat aanklooien.
17 Hoorcolleges zijn goed maar werkcolleges kunnen verbeterd worden, Assistent mag altijd makkelijke voorbeelden (die niet in het boek staan) geven en ook sommen voor oefenen geven (die sommen zullen ook niet van het boek zijn)
1 Dictaat verbetern, of bijv. gebruik maken van het boek van FI2. Zaken als relaties en talen staan daar beter in uitgelegd.
27.22'04 eindelijk ingetypt.

2002 « -- up -- » 2004