opmerkingen december 2002

Op het enquête-formulier van de faculteit bij het tentamen
vroeg de docent expliciet om een sterk en een zwak punt van het vak te geven.

  sterk zwak
1 Stof is goed te begrijpen uit het boek, dictaat en uitleg Soms wel erg veel herhaling (boek of uitleg op vrijdagen)
Heel veel begrippen, kan soms verwarrend werken.
2 Hetvak wordt goed (boeiend) gegeven. Het vak heeft een grote overlap met een aantal wiskunde vakken. De hoeveelheid nieuwe stof was hierdoor (voor mij) vrij klein.
3 't Vak is goed. Enquetes moeten verboden worden.
4 Veel verschillende onderwerpen, veel variatie. Het was niet altijd even duidelijk wat je later hebt aan die dingen die je aan het leren was. Sommige dingen kwamen soms als vrij nutteloos over.
5 Goede uitleg van de docent. In boek wordt het wel erg uitgebreid uitgelegd, en staat er vaak een paar keer hetzelfde.
6 Bijna alle stof wordt duidelijk uitgelegd tijdens de colleges, dat maakt het leren voor het tentamen een stuk eenvoudiger. Veel van de stof in dit vak is een herhaling van dingen die bij wiskunde colleges behandeld zijn. Dat geldt natuurlijk alleen voor de mensen die ook wiskunde studeren, dus de mensen die alleen informatica doen zullen hier waarschijnlijk geen last van hebben. Toch zou het vak waarschijnlijk interessanter zijn geweest als wat dieper ingegaan wordt op bijv. Turingmachines etc.
7 Goede lessen, overzichtelijk, duidelijk, begrijpbaar, interessant, leuk (door presentatie) - Het uitdelen van zoveel stencils, liever alles in 1x, 1 pakket, dan zo aparte stencils.
- Ook zouden alle uitwerkingen v/d opgaven ergens te verkrijgen moeten zijn. Op internet is dit (nog) niet compleet.
8 Boek van OU is goed, soms te duidelijk geschreven, maar icm handouts goed.
Werkcolleges erg belangrijk!
9 Alles duidelijk uitgelegd, alles op internet na te lezen. Ook antwoorden op internet. Zeer vrolijke en leuke docent. - Indeling: ik denk dat het beter zou zijn om 3 kwartier college te houden en dan 3 kwartier werkgroep, ipv. de ene dag college en de dag daarna werkgroep. Je kan dan meteen gaan werken met wat je hebt geleerd waardoor je het beter onthoudt, bovendien krijg je minder informatie per dag om te verwerken.
- Dictaat is wel erg beknopt.
- Een duur boek wat maar half gebruikt wordt is een beetje zonde en zorgt voor verwarring: "wat moet nu wel en wat niet?"
10 Wat een onzin. De Studie is top, verander er niks aan. Had ik maar zo'n blaadje voor Digitale Technieken... ha ha ha
11 Leraar probeerde de "saaie" stof op een leuke manier te brengen. Begin van het vak was alleen maar theorie en geen sommen, waardoor het pas een week voor het eerste deeltentamen duidelijk was wat voor sommen je kon verwachten.
12 Heldere overloop van onderwerp, geen hak op de tak. Te lage motivatie van de groep.

2001 « -- up -- » 2003