LIACS >Netwerken Voorjaar 2019
headerimg

Banner image adapted from http://www.flickr.com/photos/timdorr/2248325786

Netwerken, Voorjaar 2019

Docent: prof.dr. H. A. G. Wijshoff

EXAM AND LAB ASSIGNMENTS HAVE BEEN GRADED. IF YOU DID NOT RECEIVE ANY EMAIL NOTIFICATION WITH THE GRADES OBTAINED, CONTACT ME: harryw at liacs dot nl

Beschrijving

Netwerken is een derdejaars vak in de bachelor Informatica. Het college behandelt moderne computernetwerken en de daarbij behorende protocollen en theorieën. Hierbij zal worden gekeken naar zowel lokale netwerken (LANs) als wide area netwerken (WANs). Behandeld worden zaken als encoding, data-transmissie, error-correctie, Ethernet, ATM, TCP/IP, WiFi, packet-switching, circuit-switching, routing, flow control en congestion control.

Toetsing

De beoordeling van dit vak bestaat uit twee componenten: een schriftelijk tentamen en een praktikum. Voor het praktikum dient minimaal een 5 behaald te worden en voor het schriftelijk tentamen een 6. De weging van beide onderdelen is: tentamen (60%), praktijkum (40%). Het schriftelijk tentamen wordt gehouden aan het eind van het semester. Voor het vak kunnen 6 EC worden behaald.

Tentamenstof

De tentamenstof omvat al hetgeen dat wordt behandeld op de slides behorende bij het vak. Deze slides kunnen hieronder worden gedownload. De genoemde literatuur kan worden gebruikt als naslag.

Praktikum

First Assignment (Modulations)

FIRST ASSIGNMENT STARTS FEBR 25. Mandatory presence required. Your Lab assistant is sobhan.niknam@yahoo.com

The purpose of the first lab assignement is to make you aquainted with signal modulations using GNU radio companion. For this assignment you can work in teams with at most two people. For more details download the lab assignment: Encodings and Modulations

Tweede opgave (Audio Streaming Protocol)

Voor de tweede praktikum opgave dient u een implementatie te ontwerpen en te implementeren van een Audio Streaming Protocol (ASP). Dit protocol dient rekening te houden met de kwaliteit van de netwerkverbinding en waar nodig aanpassingen te maken aan de kwaliteit van van de Audio Stream. In tegenstelling tot de eerste opgave kunt u deze opgave maken in teams van ten hoogste 2 studenten.

Downloads: de omschrijving van de opdracht en skeleton code die als begin wordt gegeven.

In het geval van compilatieproblemen op recente Linux distributies, probeer in de Makefile de optie -std=c99 te vervangen met -std=gnu99.

Bij de experimenten ga voor de snelheidsmeting uit van de sender, omdat hier de volledige transmit time inzit inclusief het wachten op de laatste ack.

Literatuur

Boeken (niet verplicht, uitsluitend als naslagwerk)

William Stallings, `Data and Computer Communications', Tenth edition, Prentice-Hall, 2014.

A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherhall, `Computer Networks 5th', Pearson, 2010.

PDF's

Uitgebreide documentatie (1000 pagina's) over de werking van het Internet en de TCP/IP protocol stack is te vinden op de volgende website: IBM Redbook.

Slides

  1. Basics
  2. Encodings
  3. Data Link Layer
  4. Multiplexing, Switching and Routing
  5. Internet
  6. Encryptions
  7. Wireless Networking
  8. Mouseclick

Oefententamens

Belangrijk!: de onderstaande tentamens zijn oude oefententamens. Omdat vanaf het collegejaar 2012-2013 de tentamenstof is uitgebreid zijn deze oude oefententamens niet volledig representatief!

Tijdschema

Hoorcollege: donderdagen van 13:30 tot 15:15, in zaal B03.

DatumBeschrijving
Do. 7 februari Uur 5, 6: Hoorcollege: Basics
Do. 14 februari Uur 5, 6: Hoorcollege: Encodings
Do. 21 februari GEEN COLLEGE
Do. 28 februari Uur 5, 6: Hoorcollege: Encodings en Data Link Layer
Ma. 4 maart START LAB. ASSIGNMENT 1
Do. 7 maart GEEN COLLEGE
Vr. 8 maart 15:30 Hoorcollege: Data Link Layer
Do. 14 maart GEEN COLLEGE ivm (HER)TENTAMEN WEEK
Do. 21 maart 13:30 Hoorcollege: Data Link Layer
Zond. 24 maart DEADLINE ASSIGNMENT 1
Do. 28 maart 13:30 Hoorcollege: Data Link Layer en Multiplexing
Do. 4 april 13:30 Hoorcollege: Multiplexing en the Internet
Do. 11 april 13:30 Hoorcollege: The Internet
Do. 18 april 13:30 Hoorcollege: Encryptions
Do. 25 april 13:30 Hoorcollege: Encryptions
Zond. 28 april FIRST DEADLINE ASSIGNMENT 2
Do. 2 mei 13:30 GEEN COLLEGE
Do. 9 mei 13:30 Hoorcollege: Wireless
Do. 16 mei 13:30 Hoorcollege: Mouseclick
Zond. 19 mei SECOND DEADLINE ASSIGNMENT 2
Ma. 3 juni 13:30 VRAGENUUR
Vr. 7 juni 14:00 - 17:00: Tentamen
Wo. 10 juli 14:00 - 17:00: Hertentamen

Voorgaande jaren