LIACS >Netwerken Voorjaar 2018
headerimg

Banner image adapted from http://www.flickr.com/photos/timdorr/2248325786

Netwerken, Voorjaar 2018

Docent: prof.dr. H. A. G. Wijshoff

IMPORTANT NOTIFICATION: The grades for the exam have been recallibrated to be aligned with the grading norms of last year (4/8/12 vs 5/10/15). As a results each student will receive an updated grade notitication by separate email. You can discard the previous notification. This grading norm calibration will also be applied to the retake exam. Starting next year the new grading norms will be applied.

EXAM (8-6-2018) has been graded. Students who have registered by email to this course already received an email with the grade. Those of you who have not registered by email and who want to receive the grade should send an email to harryw@liacs.nl. Thursday (July 5) at 14:00 in office 145a you can review this exam

First Lab Assignment has been graded. Students who have registered by email to this course already received an email with the grade. Those of you who have not registered by email and who want to receive the grade should send an email to harryw@liacs.nl

Second Lab Assignment has been graded. Students who have registered by email to this course already received an email with the grade. Those of you who have not registered by email and who want to receive the grade should send an email to harryw@liacs.nl

Beschrijving

Netwerken is een derdejaars vak in de bachelor Informatica. Het college behandelt moderne computernetwerken en de daarbij behorende protocollen en theorieën. Hierbij zal worden gekeken naar zowel lokale netwerken (LANs) als wide area netwerken (WANs). Behandeld worden zaken als encoding, data-transmissie, error-correctie, bridging, Ethernet, ATM, TCP/IP, packet-switching, circuit-switching, routing, flow control en congestion control.

Toetsing

De beoordeling van dit vak bestaat uit twee componenten: een schriftelijk tentamen en een praktikum. Voor het praktikum dient minimaal een 5 behaald te worden en voor het schriftelijk tentamen een 6. De weging van beide onderdelen is: tentamen (60%), praktijkum (40%). Het schriftelijk tentamen wordt gehouden aan het eind van het semester. Voor het vak kunnen 6 EC worden behaald.

Tentamenstof

De tentamenstof omvat al hetgeen dat wordt behandeld op de slides behorende bij het vak. Deze slides kunnen hieronder worden gedownload. De genoemde literatuur kan worden gebruikt als naslag.

Praktikum

Eerste opgave (Flow Control)

Voor de eerste praktikum opgave dient u een implementatie te maken van het Go_Back_N Automatic Repeat reQuest (ARQ) flow control protocol en de verschillende trade-offs van de parameters van dit protocol te analyzeren. Deze opdracht is individueel!

Downloads: de omschrijving van de opdracht en de implementatie van Stop-and-wait ARQ die als begin wordt gegeven.

In het geval van compilatieproblemen op recente Linux distributies, probeer in de Makefile de optie -std=c99 te vervangen met -std=gnu99.

Bij de experimenten ga voor de snelheidsmeting uit van de sender, omdat hier de volledige transmit time inzit inclusief het wachten op de laatste ack.

Tweede opgave (Audio Streaming Protocol)

Voor de tweede praktikum opgave dient u een implementatie te ontwerpen en te implementeren van een Audio Streaming Protocol (ASP). Dit protocol dient rekening te houden met de kwaliteit van de netwerkverbinding en waar nodig aanpassingen te maken aan de kwaliteit van van de Audio Stream. In tegenstelling tot de eerste opgave kunt u deze opgave maken in teams van ten hoogste 2 studenten.

Downloads: de omschrijving van de opdracht en skeleton code die als begin wordt gegeven.

In het geval van compilatieproblemen op recente Linux distributies, probeer in de Makefile de optie -std=c99 te vervangen met -std=gnu99.

Bij de experimenten ga voor de snelheidsmeting uit van de sender, omdat hier de volledige transmit time inzit inclusief het wachten op de laatste ack.

Literatuur

Boeken (niet verplicht, uitsluitend als naslagwerk)

William Stallings, `Data and Computer Communications', Tenth edition, Prentice-Hall, 2014.

A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherhall, `Computer Networks 5th', Pearson, 2010.

PDF's

Uitgebreide documentatie (1000 pagina's) over de werking van het Internet en de TCP/IP protocol stack is te vinden op de volgende website: IBM Redbook.

Slides

  1. Basics
  2. Encodings
  3. Data Link Layer
  4. Multiplexing, Switching and Routing
  5. Internet
  6. Encryptions
  7. Wireless Networking
  8. Mouseclick

Oefententamens

Belangrijk!: de onderstaande tentamens zijn oude oefententamens. Omdat vanaf het collegejaar 2012-2013 de tentamenstof is uitgebreid zijn deze oude oefententamens niet volledig representatief!

Tijdschema

Hoorcollege: dinsdagen van 11:00 tot 12:45, in zaal 312 tot en met 6 maart, daarna in zaal 412.

DatumBeschrijving
Di. 6 februari Uur 3, 4: Hoorcollege: Basics
Di. 13 februari Uur 3, 4: Hoorcollege: Encodings
Di. 20 februari GEEN COLLEGE
Di. 27 februari Uur 3, 4: Hoorcollege: Data Link Layer
Di. 6 maart BEGIN PRAKTIKUM FLOW CONTROL
Di. 13 maart Collegevrij: Hertentamenweek
Di. 20 maart Uur 3, 4: Hoorcollege: Data Link Layer (error detectie)
LET OP: ZAAL VERANDERING: 412
Di. 27 maart Uur 3, 4: Hoorcollege: Multiplexing
LET OP: ZAAL VERANDERING: 412
Di. 27 maart DEADLINE PRAKTIKUM FLOW CONTROL
Di. 3 april BEGIN PRAKTIKUM AUDIO STREAMING PROTOCOL
Di. 3 april Uur 3, 4: Hoorcollege: Multiplexing and the Internet
LET OP: ZAAL VERANDERING: 412
Di. 10 april Uur 3, 4: Hoorcollege: the Internet
LET OP: ZAAL VERANDERING: 412
Di. 17 april Uur 3, 4: Hoorcollege: the Internet
LET OP: ZAAL VERANDERING: 412
Di. 24 april Uur 3, 4: Hoorcollege: Encryptions
LET OP: ZAAL VERANDERING: 412
Di. 2 mei Uur 3, 4: Hoorcollege: Encryptions
LET OP: ZAAL VERANDERING: 412
Di. 9 mei Uur 3, 4: Hoorcollege: Wireless
LET OP: ZAAL VERANDERING: 412
Zo. 13 mei DEADLINE PRAKTIKUM AUDIO STREAMING PROTOCOL
Di. 16 mei Uur 3, 4: Hoorcollege: Mouseclick
LET OP: ZAAL VERANDERING: 412
Di. 5 juni 14:00: Vragenuur in 412
Vr. 8 juni 14:00 - 17:00: Tentamen
Wo. 11 juli 14:00 - 17:00: Hertentamen

Voorgaande jaren