LIACS >Netwerken Voorjaar 2017
headerimg

Banner image adapted from http://www.flickr.com/photos/timdorr/2248325786

Netwerken, Voorjaar 2017

Docent: prof.dr. H. A. G. Wijshoff

HERTENTAMEN (5-7-2017) is nagegekeken. Cijfers hangen vanaf morgenmiddag (27/7) op de deur van kamer K145a

Beschrijving

Netwerken is een derdejaars vak in de bachelor Informatica. Het college behandelt moderne computernetwerken en de daarbij behorende protocollen en theorieën. Hierbij zal worden gekeken naar zowel lokale netwerken (LANs) als wide area netwerken (WANs). Behandeld worden zaken als encoding, data-transmissie, error-correctie, bridging, Ethernet, ATM, TCP/IP, packet-switching, circuit-switching, routing, flow control en congestion control.

Examinering

Schriftelijk aan het eind van het semester. Voor het vak kunnen 6 EC worden behaald.

Tentamenstof

De tentamenstof omvat al hetgeen dat wordt behandeld op de slides behorende bij het vak. Deze slides kunnen hieronder worden gedownload. De genoemde literatuur kan worden gebruikt als naslag.

Literatuur

Boeken

William Stallings, `Data and Computer Communications', Tenth edition, Prentice-Hall, 2014.

A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherhall, `Computer Networks 5th', Pearson, 2010.

Slides

  1. Basics
  2. Encodings
  3. Data Link Layer
  4. Multiplexing, Switching and Routing
  5. Internet
  6. Encryptions
  7. Wireless Networking
  8. Mouseclick

Bonus assignment

Met de bonus assignment kan er tot 1.0 punt bonus op het tentamen worden verdiend. Behaalde bonuspunten worden alleen meegerekend als het tentamencijfer voldoende is. Deze opdracht is individueel! Downloads: de omschrijving van de bonus assignment en de implementatie van Stop-and-wait ARQ die als begin wordt gegeven.

In het geval van compilatieproblemen op recente Linux distributies, probeer in de Makefile de optie -std=c99 te vervangen met -std=gnu99.

Bij de experimenten ga voor de snelheidsmeting uit van de sender, omdat hier de volledige transmit time inzit inclusief het wachten op de laatste ack.

DE ASSIGNMENTS ZIJN NAGEKEKEN. DIEGENEN DIE INGELEVERD HEBBEN, HEBBEN EEN EMAIL GEHAD MET HET RESULTAAT BEHAALD. ALS DIT NIET HET GEVAL IS NEEM CONTACT OP: harryw@liacs.nl

Oefententamens

Belangrijk!: de onderstaande tentamens zijn oude oefententamens. Omdat vanaf het collegejaar 2012-2013 de tentamenstof is uitgebreid zijn deze oude oefententamens niet volledig representatief!

Tijdschema

Hoorcollege: dinsdagen van 11:15 tot 13:00 in zaal 407/409.

DatumBeschrijving
Di. 31 januari Uur 3, 4: Hoorcollege: Basics
Di. 7 februari Uur 3, 4: Hoorcollege: Encodings
Di. 14 februari Uur 3, 4: Hoorcollege: Encodings en Data Link Layer
Di. 21 februari Uur 3, 4: Hoorcollege: Data Link Layer
Di. 28 februari Uur 3, 4: Hoorcollege: Data Link Layer
Di. 7 maart Collegevrij: Hertentamenweek
Di. 14 maart Uur 3, 4: Hoorcollege: Multiplexing, Switching and Routing
Di. 21 maart Uur 3, 4: Hoorcollege: Internet
Di. 28 maart Uur 3, 4: Hoorcollege: Internet
Di. 4 april Uur 3, 4: Hoorcollege: Encryptions
Vr. 7 april Deadline: Bonus Assignment
Di. 11 april Uur 3, 4: Hoorcollege: Encryptions
Di. 18 april Uur 3, 4: Hoorcollege: Encryptions and Wireless
Di. 25 april Uur 3, 4: Hoorcollege: Wireless
Di. 2 mei College gaat niet door!!
Di. 9 mei Uur 3, 4: Hoorcollege: Mouseclick
Di. 16 mei 11:15: Vragenuur in zaal 403
Vr. 2 juni 14:00 - 17:00: Tentamen
Wo. 5 juli 14:00 - 17:00: Hertentamen

Voorgaande jaren